„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. БАЊА ЛУКА ФИЛИЈАЛА БИЈЕЉИНА - ОГЛАС ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ :: Semberija INFO ::

 

„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. БАЊА ЛУКА ФИЛИЈАЛА БИЈЕЉИНА - ОГЛАС ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ


„Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука – Филијала Бијељина објављује оглас за пријем у радни однос:
 
- Преузимач осигурања са мјестом рада у Бијељини два (2) извршиоца (м/ж)
 
Опис посла:
Израђује понуде и прима понуде за закључење уговора о осигурању;
Врши преглед и процјењује ризике у складу са упутством Дирекције за осигурање и израђује извјештај о прегледу ризика;
Обрачунава премије осигурања, издаје полисе осигурања и фактурише премије;
Стара се о обнови осигурања по скаденци;
Врши измјене уговора о осигурању по захтјеву осигураника;
Прати портфељ осигурања и предузима мјере за његово повећање;
Прима и обрађује захтјеве осигураника;
Сравњује стање потраживања и дуговања са осигураником;
Предлаже мјере за побољшање продаје осигурања;
Врши наплату осигурања и других доспјелих ненаплаћених потраживања;
 
Услови за пријем радника:
- Држављанство БиХ
- Да је старији од 18 година
- ССС, ВШС, ВСС, свих смјерова,
- Спремност на тимски рад;
- Организационе способности
- Познавање рада на рачунару
- Возачка дозвола Б категорије – активни возач;
 
Пријаве са позивом на оглас слати на емаил: [email protected]
Контакт телефон за више информација: 055/215-474
 
Оглас остаје отворен 30 дана од дана објављивања!