ЗАКЉУЧЦИ СА ОКРУГЛОГ СТОЛА „ИЗБОРИ У БИХ 2022 – ИЗМЕЂУ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА И КРИЗЕ ДЕМОКРАТИЈЕˮ :: Semberija INFO ::

 

ЗАКЉУЧЦИ СА ОКРУГЛОГ СТОЛА „ИЗБОРИ У БИХ 2022 – ИЗМЕЂУ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА И КРИЗЕ ДЕМОКРАТИЈЕˮ


1. Академска заједница Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном Сарајеву, као два државотворна јавна органа Републике Српске, изражава своју забринутост процесом утврђивања изборних резултата избора одржаних 2. октобра 2022. године и укупним радом Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, нарочито у дијелу који се односи на избор предсједника Републике Српске.
 
2. Увођење процесне радње контроле изборних резултата прије њиховог прелиминарног објављивања, а  која по свим правилима треба да исходи, а не да претходи процесу утврђивања резултата, сматрамо противправним и погрешним, чиме се један типични правни процес каквим се утврђивање изборних резултата има сматрати политизовао и претворио у покушај промјене већ исказане изборне воље грађана.
 
3. Институција предсједника Републике Српске је до сада била примјер стабилности, интегритета и легалитета како у Републици Српској тако и у Босни и Херцеговини, те таква треба и да остане, због чега осуђујемо покушај дестабилизације ове институције од стране Централне изборне комисије БиХ.
 
4. Позивамо Централну изборну комисију БиХ да одмах и без одлагања саопшти резултате избора за предсједника Републике Српске и да обустави даљу политизацију процеса утврђивања изборних резултата за овај ниво власти, те да одустане од свакодневних нових наредби за контролу резултата, што се до сада показало неоправданим и беспотребним, имајући у виду да нема значајнијих одступања од демократски изражене воље грађана с једне стране и утврђених резултата поновног бројања с друге стране.
 
5. Академска заједница  Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Источном Сарајеву стоји на располагању свим својим интелектуалним, научним, стручним, професионалним, правним и моралним капацитетима институцијама Републике Српске у настојању да се сачува изборна воља грађана Републике Српске, утврде коначни резултати протеклих избора и да се успоставе легитимни и легални органи власти те очува унутрашња и међународна стабилност Републике Српске.