ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ЗАПОШЉАВАЊА МАРГИНАЛИЗОВАНИХ КАТЕГОРИЈА ДРУШТВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА :: Semberija INFO ::

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ЗАПОШЉАВАЊА МАРГИНАЛИЗОВАНИХ КАТЕГОРИЈА ДРУШТВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА


Град Бијељина у партнерству са организацијом „CARITAS ŠVICARSKA” и Удружењем „Центар за интегративну инклузију Рома и Ромкиња ОТАХАРИН“, у оквиру пројекта „Интегралним приступом ка социјалној укључености“ позива сва заинтересована физичка лица са територије Града Бијељина да учествују у програму запошљавања маргинализованих категорија друштва.
 
Пројектом „Интегралним приступом ка социјалној укључености“ подстиче се стварање нових радних мјеста и самим тим побољшава доходак, образовање, приступ социјалним услугама и јача развој заједнице кроз иновативан програмски приступ.
У циљу смањења незапослености и стварања нових радних мјеста за запошљавање маргинализованих категорија друштва, позивамо физичка лица са територије Града Бијељина да учествују у Програму запошљавања маргинализованих категорија друштва.
 
Позивамо све заинтересоване особе, различитих нивоа образовања, да се пријаве, укључујући и оне са високим стручним образовањем (ВСС). Овај позив је посебно усмјерен према идентификованим категоријама, са нагласком на маргинализоване скупине.
 
Заинтересована физичка лица могу да доставе пријаву за сљедеће позиције:
 1. Радник у производњи и монтажи столарије
 2. Радник у производњи прозора и врата
 3. Радник у производњи вунених тепиха
 4. Трговац на одјелу електро-материјала (средња стручна спрема)
 5. Трговац
 6. Административни радник
 7. Конобар
 8. Кувар
 9. Возач ТМВ
 10. Електричар
 11. Електро-инсталатер
 12. Оператер на машинама за обраду метала
 13. Руковалац грађевинских машина (са или без положеног испита)
 14. Руковалац на виљушкару
 15. Помоћни радник на виљушкару
 16. Помоћни радник у производњи (неквалификовани радници)
 17. Помоћни радник у производњи намјештаја
 18. Помоћни радник у лимарској дјелатности
 19. Помоћни радник (НК), техничари (ПК, ССС) у обради и производњи потпале
 20. Столар
 21. Радник на простим столарским пословима
 22. Радник на сложеним столарским пословима
 23. Бравар
 24. Варилац
 25. Асистент у пословима превоза дјеце са сметњама у развоју
 26. Физички радник у производњи опекарских производа
 27. Диломирани економиста
 28. Дипломирани правник
 29. Професор енгеског језика и књижевности
 30. Машински инжењер (VI или VII степен)
 31. Инжењер електротехнике (VI или VII степен).
Више на     gradbijeljina.org