DOMA ZDRAVLjA BIJELjINA: PRVO NA VAGU!


U  edukativnoj sali Doma zdravlja Bijeljina održano je predavanje osobama oboljelim od dijabetesa. Edukaciju su organizovali Udruženje dijabetičara ,,Diabeta“ Bijeljina i Dom zdrvalja Bijeljina, uz podršku ,,Novo Nodiska“,  u cilju prevencije hipoglikemije i prevencije komplikacija.
 
Prije nego su zauzeli mjesto u sali, učesnici edukacije na temu prevencije komplikacija šećerne bolesti, na samom ulazu su upućivani  da izmjere tjelesnu težinu.
Organizatori su istakli da je osnovni cilj prilagođavanja prehrambenih navika u šećernoj bolesti postizanje primjerene tjelesne težine, a to se naročito odnosi na osobe sa šećernom bolešću tipa 2, jer je ona direktno povezana sa debljinom.
 
Kako pojašnjavaju, uobičajeno je da se tjelesna težina procjenjuje prema indeksu tjelesne mase. On se izračunava iz odnosa tjelesne težive u kilogramima kvadrata tjelesne visine u metrima. Obim struka takođe je uz indeks tjelesne mase vrlo važna odrednica tjelesne težine. Obim struka je povećan ako je kod žena veći od 88 cm, a kod muškaraca veći od 102 cm.
 
-Rizik za šećernu bolest, povišen krvni pritisak, te kardiovaskularne bolesti, povećava se uz povišen indeks tjelesne mase, a još više ako ga prati povećan obim struka, naglašava odgovorna sestra Službe porodične medicine i predsjednica Udruženja dijabetičara ,,Diabeta“ Sandra Milošević dodavši da je dokazano da čak i umjeren gubitak kilograma kod osoba sa povećanom težinom omogućava efikasnije djelovanje inzulina i značajno smanjuje rizik bolesti.

Semberija info