AKTIVNOSTI OD ZNAČAJA ZA ZAJEDNICU


U utorak, 16. jula 2019. godine, Radno tijelo za građanske inicijative, sastavljeno od predstavnika javnih institucija, privatnog i civilnog sektora će najaviti početak aktivnosti na identifikaciji nekih od potreba građana, odnosno, njihovog predočavanja široj javnosti preko građanskih inicijativa, kako bi se obezbijedilo učešće većeg broja građana u donošenju odluke koja inicijativa treba da bude realizovana. 

Ova aktivnost se realizuje u sklopu projekta Regionalni program na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira Evropska Unija, implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), a Grad Bijeljina sufinansira i sprovodi inicijativu.

Aktivnost je dio promocije i lokalizacije Globalne agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja na kojoj Grad Bijeljina od 2017. godine aktivno radi, opredijeljen da realizuje aktivnosti od značaja za zajednicu u partnerstvu javnog, civilnog i privatnog sektora, uz aktivno učešće građana.

Radno tijelo će ovu aktivnost najaviti u 10.00 časova u Maloj sali u glavnoj zgradi Gradske uprave Grada Bijeljina.

Grad Bijeljina