Regionalni program na Zapadnom Balkanu (ReLOaD): Aktivnosti od značaja za zajednicu


Radno tijelo za građanske inicijative koje čine predstavnici javnih institucija, privatnog i civilnog sektora, počinje aktivnosti na identifikaciji nekih od potreba građana, a koje žele predočiti široj javnosti preko građanskih inicijativa, kako bi se obezbijedilo učešće većeg broja građana u donošenju odluke koja inicijativa treba da bude realizovana. 

Aktivnost je dio promocije i lokalizacije Globalne agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja na kojoj Grad Bijeljina od 2017. godine aktivno radi, opredijeljen da realizuje aktivnosti od značaja za zajednicu u partnerstvu javnog, civilnog i privatnog sektora, uz aktivno učešće građana.

Prema riječima Ankice Todorović iz Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije, na drugom po redu sastanku, iskristalisane su tri inicijative koje će predočiti građanima, a građani će se odlučiti koja nicijativa je najznačajnija za realiaciju.

-Fokusirani smo na potrebe naših građana, odnosno na sadržaj koji je potreban u našem gradu. Inicijative koje su usaglašene odnose se na unapređenje kulturno-društvenih potreba građana Bijeljine, a narednih dana ćemo ih objaviti na sajtu Grada, društvenim mrežama i Šalter sali, kako bi se građani izjasnili”, rekla je Todorovićeva.

​Na raspolaganju će biti 15. 000 KM za realizaciju projekta, a Grad Bijeljina učestvuje sa 30 posto sredstava. Aktivnost se realizuje u sklopu projekta Regionalni program na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira Evropska Unija, implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), a Grad Bijeljina sufinansira i sprovodi incijativu.

Semberija INFO/O. Stjepanović
Foto: B. Milošević