Bijeljina: Pre četiri godine preminuo prof. dr Miladin Jovičić :: Semberija INFO ::

 

Bijeljina: Pre četiri godine preminuo prof. dr Miladin Jovičić


Prije četiri godine ( 06 decembar 2018. godine) u Bijeljini je preminuo prof. dr Miladin Jovičić, redovni profesor i dekan Fakulteta poslovne ekonomije nakon kratke i teške bolesti u svojoj 61. godini života.
 
Prof . dr Miladin Jovičić je rođen 14.09.1957. godine u selu Ugljevička Obrijež, Opština Ugljevik.
 
Osnovnu školu završio je u Ugljeviku, a gimnaziju u Bijeljini 1976. godine, nakon čega je upisao Ekonomski fakultet u Banjaluci, koji je završio 1980. godine.
 
Postdiplomski studije upisao je 1984. godine u Sarajevu na Ekonomskim fakultetu, a magistarsku tezu pod nazivom „Električna energija u funkciji privrednog razvoja“ odbranio je 1987. godine.
 
Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu 2003.

Objavio je, bilo samostalno bilo u koautorstvu, osam knjiga koje tretiraju oblast upravljanja mezoekonomskim sistemima, kao i više od 35 naučnih i stručnih radova iz oblasti menadžmenta i preduzetničke ekonomije u eminentnim domaćim i stranim časopisima.

Bio je dekan Fakulteta za poslovnu ekonomiju od 2016.

(Dešavanja u Bijeljini)