Mićić na samitu gradonačelnika "Živjeti zajedno"


Delegacija Grada Bijeljina, na čelu sa gradonačelnikom Mićom Mićićem, učestvovala je na drugom Međunarodnom samitu gradonačelnika "Živjeti zajedno" (Living Together), koji je od 30. avgusta do 1. septembra 2019. održan u Dizeldorfu. Na Samitu je učestvovalo 27 gradova iz 25 država, dok je iz BiH, osim Bijeljine učešće uzeo i Grad Mostar.Sam naziv konferencije "Živjeti zajedno", odnosi se na proces stvaranja takvih uslova za život koji bi podsticali inkluziju i osjećaj bezbjednosti i pripadnosti različitih društvenih grupa u gradovima.
Gradski čelnici iz celog svijeta tokom tri dana razgovarali su o trenutnim izazovima sa kojima se gradovi danas suočavaju na pet osnovnih tema - komunikacija, odnosno povezivanje građana kroz urbano planiranje i oživljavanje zapostavljenih gradskih četvrti; načini rješavanja ekoloških problema u gradovima, kao što su smanjenje emisije štetnih gasova i upravljanje otpadom; kapaciteti gradova da odgovore na iznenadne rizike i opasnosti; unapređenje umrežavanja i e-upravljanja; inkluzija, odnosno stvaranje jednakih uslova za život svim građanima i politika uspješne integracije.

Pored diskusija o trenutnim izazovima zajedničkog života, u kontekstu pet osnovnih tema, učesnici Samita su predstavili prakse koje dobro funkcionišu u njihovim gradovima.
Rezultati diskusija na pet zadatih tema će biti digitalno sažeti i predstavljeni u javnoj izložbi u Dizeldorfu od 1. do 9. septembra 2019. godine.Tročlana delegacija Bijeljine - gradonačelnik Mićo Mićić, savjetnik Gradonačelnika Mile Pejčić i šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije Ankica Todorović  su, osim učešća u javnim raspravama i diskusijama, održali i nekoliko bilateralnih sastanaka sa predstavnicima gradske uprave Dizeldorfa, kako bi zajedno radili na implementaciji projekata Agende 2030 - odnosno promociji i realizaciji 17 održivih ciljeva ove Agende.  

Grad Bijeljina