Bespovratna sredstva za modernizaciju poljoprivrednog sektora :: Semberija INFO ::

 

Bespovratna sredstva za modernizaciju poljoprivrednog sektora


U okviru projekta UE4AGRI, koji finansira Evropska unija, 19. septembra objavljen je novi javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, izjavila je Cvijeta Jokić, iz Odjeljenja za poljoprivredu Gradske uprave Bijeljina.

Ona kaže da se na ovaj javni poziv mogu prijaviti poljoprivredni proizvođači koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, proizvodnjom žitarica i uljarica, proizvodnjom povrća i sjemenskog krompira, uzgojem voća i sadnog materija, mlijeka, mesa, proizvodnjom jaja, ribe, začinskog i ljekovitog bilja i gljiva, kao iproizvodnjom meda.“Prijave se mogu podnijeti od petog oktobra do 20. novembra ove godine. Gradska uprava je na usluzi zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima i zbog toga smo organizovali ovu prezentaciju. Cilj je da se prijavi što više poljoprivrednih proizvođača na ovaj javni poziv. Ovakvi javni pozivi moraju biti prilagođeni i malim poljoprivrednim proizvođačima, kako bi što više njih moglo dobiti bespovratna finansijska sredstva.  Na raspolaganju je ukupno oko dva miliona KM za cijelu BiH. Po jednoj prijavi može se računati na iznos od 20.000 KM do maksimalno 200.000 KM (bez PDV-a).

Milan Lubura, u ime Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češke razvojne agencije, izjavio je da se na ovaj javni poziv mogu prijaviti pravna lica koja su registrovana u formi zanatlija i samostalnih preduzetnika, preduzeća ili zadruga.“Pravna lica morala su biti registrovana najkasnije do 30. juna  2021. godine. Smjernicama javnog poziva definisani su i ostali kriterijumi koji moraju biti ispunjeni, a to je da godišnji iznos prihoda ne može iznositi više od deset miliona KM. Ukoliko se to posmatra na nivou povezanih pravnih lica, onda ukupni prihodi ne mogu iznositi više od 15 miliona KM i to se posmatra kroz obično zbrajanje, a ne na bazi konsolidovanih finansijskih izvještaja. Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 30 odsto od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava kroz mjeru podrške je 70 odsto ud ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije za sve sektore. Svi uslovi dostupni su i na našoj veb stranici: javni poziv.undp.ba.”, kaže Milan Lubura.

Cilj četvorogodišnjeg projekta Evropske unije, vrijednog ukupno oko 20,25 miliona KM,   je modernizacija poljoprivredno - prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini.

(Semberija Info)