BESPLATNE ŠKOLE RONjENjA, JAHANjA I ALPINIZMA


Udruženje podvodnih aktivnosti TRB počelo je u Bijeljini sa realizacijom besplatnih škola ronjenja, jahanja i alpinizma za djecu i mlade . Aktivnosti su dio projekta ,,Sport (ni)je privilegija“, o čemu su javnost detaljnije upoznali na konferenciji za medije koja je održana u Centru za kulturu.
 
-Sa realizacijom besplatnih škola ronjenja, jahanja i alpinizma za djecu i mlade sa područja grada Bijeljine počeli smo prvog novembra. Period određen za izvođenje obuke za škole ronjenja i jahanja su mjeseci novembar i decembar, dok škola alpinizma počinje u decembru, a završava u januaru mjesecu. Inače, to su aktivnosti u okviru projekta ,,Sport (ni)je privilegija“ koji se realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), rekao je koordinator projekta, predsjednik Udruženja podvodnih aktivnosti TRB Jovica Petrović,  posebno istakavši značaj saradnje i podrške koju su pri planiranju i realizaciji projekta imali od Gradske uprave grada Bijeljine, Centra za socijalni rad i Osnovne škole ,,Jovan Dučić“.
 
Kako je precizirao, projektom je planirano da oko 70 djece dobije priliku da se upozna sa osnovama ronjenja, jahanja i alpinizma, ali i da kroz bavljenje sportom budu više uključeni u društveni život zajednice. 
 
-Prednost za učešće u projektu imala su djeca i mladi uzrasta od 10 do 18 godina iz marginalizovanih kategorija stanovništva. Međutim, zbog velikog interesovanja kvotu smo podigli, te će 87 djece i mladih proći sve te tri faze, a riječ je o  48 dječaka i 39 djevojčica , kaže Jovica Petrović izražavajući zadovoljstvo što su ispunili zacrtani cilj da se u ove aktivnosti uključe i djeca iz marginalizovanih grupa stanovništva.

Kad je riječ o  strukturi djece i mladih, dalje navodi da je od ukupnog broja njih 50 iz ruralne sredine, a 37 iz gradske, te da je  61 dijete je iz marginalizovanih grupa stanovništva.
 
 Asistent koordinatora Dragiša Stokić kaže da su se djeca prijavljivala na osnovu svojih afiniteta.
 
-Imamo djece koja su se prijavila u sve tri kategorije, a imamo neke koji su željeli samo jednu od ovih škola. Interesantno je da je od 28, koliko ih se prijavilo u školu jahanja, njih 24 djevojčice, a samo četiri dječaka, u školu ronjenja prijavilo se 29 dječaka i 14 djevojčica, dok u školi alpinizma imamo sedam djevojčica i  devet dječaka , kaže Stokić dodavši da će se škola ronjenja odvijati u Etno selu ,,Stanišići“, jer jedino oni imaju zatvoren  bazen na području grada Bijeljine,  a škola jahanja u Popovima, u sklopu neformalne grupe ljubitlja konja , dok će se aktivnosti škole alpinizma obavljati na  lokalitetu sela Ravna Banjica, te Novakove pećine.
 
Udruženje podvodnih aktivnosti  TRB je za sve učesnike obezbijedilo opremu neophodnu za izvođenje obuke, te prevoz od Bijeljine do mjesta gdje se obuka izvodi.
 
portal Semberija info ( M. Rešidović)