NA DAN REPUBLIKE PRODAVNICE OTVORENE DO 13 ČASOVA


Dan Republike Srpske - 9. januar je republički praznik i to je neradni dan u Republici Srpskoj. Na dan praznika, mogu da rade zanatsko-preduzetnički i trgovinski objekti, kao i prodajna mjesta Lutrije Republike Srpske na području grada najduže do 13.00 časova, saopšteno je kabineta gradonačelika Bijeljine.

U odluci o radnom vremenu se navodi da u dane praznika Republike Srpske ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Zdravstvene ustanove, preduzeća za snabdijevanje vodom i električnom energijom, vatrogasna jedinica i preduzeća za prevoz putnika, imaju obavezu da obezbijede rad u obimu koji zadovoljava funkcionisanje njihove osnovne djelatnosti i potrebe pružanja usluga građanima.

Na Dan republike, apoteke, prodavnice pogrebne opreme i veterinarske ambulante, mogu da rade redovno radno vrijeme.

(bijeljina.org)