Zajedno za bolji položaj žena i djevojčica Romkinja


Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma ,,Otaharin“ organizovalo je konferenciju ,,Zajedno za bolji položaj žena i djevojčica Romkinja“. Konferencija je održana u velikoj sali Gradske uprave grada Bijeljine, a okupila je predstavnike institucija, nevladinih organizacija, mladih i romske zajednice koji su iznijeli svoja viđenja o ovoj temi.Kako je istakla Bojana Jovanović, programska direktorica Udruženja građana ,,Otaharin“, ova konferencija se održava u okviru projekta ,,Prihvatanje rodne ravnopravnosti za bolju perspektivu djevojčica i žena Romkinja“ i obilježavanja 15 godina djelovanja na polju promocije i unapređenja pristupu ljudskim pravima i promovisanju rodne ravnopravnosti.  

- ,,Otaharin“ se u toku ovih 15 godina predano zalagao za prevenciju rodno zasnovanog nasilja i unapređenja rodne ravnopravnosti u svim segmentima društvenog života i podizanju svijesti da rodno zasnovano nasilje i neravnopravnost nisu privatna stvar, nego dio društvene odgovornosti za unapređenje perspektive svih članova i članica našeg društva, pojašnjava  Bojana Jovanović dodavši da je cilj ove konferencije razmjena iskustava između predstavnika zajednice i nadležnih institucija, te unapređenje multisektorske saradnje i komunikacije. 

Kako bi nasilje zaustavili, žrtvama dali pristup pravima i zaštiti, ali i radili preventivno prije nego što do nasilja dođe, učesnici konferencije su naglasili da je neophodno da se po principu društvene odgovornosti svi angažujemo  i radimo zajednički kako bi nulta tolerancija na nasilje nad ženama bila opšte prihvaćena. Pogotovo je podrška neophodna djevojčicama i ženama Romkinjama koje su višestruko diskriminisane i izložene raznim oblicima rodno zasnovanog nasilja. 

Mirjana Lukač, direktorica Džender centra Republike Srpske govorila je o mehanizmima za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja.
- Nasilje postoji svuda, postoji i u najrazvijenijim društvima, to je onaj destruktivni dio ljudske prirode, ali razvijene zemlje, kao što je slučaj u Švedskoj, imaju kapacitete kako da to prevaziđu, navodi Mirjana Lukač koja kaže da kroz adekvatnu podršku pozitivna promjena je moguća i u zajednicama koje su izuzetno patrijarhalne.  

Jovanka Vuković, zamjenica Ombudsmana za djecu Republike Srpske fokusirala se na problematiku dječijih brakova.
- Bez obzira na to što će neki reći da danas broj bračnih zajednica djece nije veliki, što je to njihov izbor i da su roditelji s tim saglasni, a i zbog slučajeva da ti maloljetnici nemaju alternativu jer čekaju bebu, ili se radi o romskoj djeci kojima je to, kako mnogi tvrde, tradicija, o problemu dječijih brakova treba otvoreno govoriti i ukazivati da je to problem ne samo ove djece, već društva u cjelini. Odgovorni su oni koji stupaju u vezu sa maloljetnom osobom, a i oni koji daju saglasnost na to, znači roditelji, te je izuzetno važno reagovanje institucija, naglašava Jovanka Vuković dodavši da Kancelarija Ombudsmana za djecu u Bijeljini postoji godinu dana i za to vrijeme sarađivali su sa ,,Otaharinom“ i Centrom za socijalni rad u tri slučaja maloljetničkih brakova.

Semberija INFO - M. Rešidović
Foto - B. Milošević