VOLONTERI POMAŽU GRAĐANIMA U IZOLACIJI I PENZIONERIMA


Kol-centar Gradske uprave za pomoć licima starijim od 65 godina i licima u izolaciji počeo je sa radom 24. marta. U Centru su angažovana četiri tima koji rade od ponedeljka do subote, u terminu od 08:00 do 16:00 časova.

Pored pripadnika Jedinice za opšte namjene gradske Civilne zaštite, pri Kol-centru radi i 47 volontera. Nakon primljenog poziva u Centru, oni dobiju podatke o licu koje je uputilo poziv i odlaze na teren kako bi pomogli licima koja ne smiju napuštati domove.
 
Prvog radnog dana Centra primljeno je 45 poziva. Na 30 zahtjeva upućenih Kol-centru odgovoreno je pozitivno, dok preostalih 15 zahtjeva nije bilo u nadležosti ovih timova.

- Apelujem na građane da ne zloupotrebljavaju volontere i pripadnike Civilne zaštite koji rade za Kol-centar, jer smo imali situacije da pomoć traže lica koja nisu sama i uz sebe imaju osobe koje im mogu pomoći.
Osim toga, nije moguće da volonteri podižu penzije za starija lica, već je isključiva namjena ovog servisa pomoć prilikom nabavke hrane i kupovine lijekova onima koji ne smiju da se kreću van svojih kuća i stanova. U slučaju nabavke lijekova, službenici kol-centra se prethodno dogovore o receptima sa ljekarima u Domu zdravlja, a zatim kupuju lijekove i nose sugrađanima koji su to tražili – istakla je Ljubica Mlađenović, koordinator Kol-centra.

Ona je naglasila da svi pripadnici Jedinica za opšte namjene i svi volonteri koji rade za Kol-centar imaju maske i rukavice, odnosno adekvatnu zaštitu i akreditaciju od Gradske uprave.

Brojevi telefona kol-centra su 055 233 154 i 055 233 155.