PREPORUKA ZA RODITELjE: DJECI PRUŽITI DODATNU LjUBAV


Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske objavilo je preporuke o tome kako pomoći djeci da prebrode stres tokom epidemije virusa korona, u kojima se ukazuje da im je potrebna ljubav i pažnja odraslih tokom teških vremena.

"Djeci je potrebna ljubav i pažnja odraslih tokom teških vremena. Posvetite im dodatno vrijeme i pažnju. Ne zaboravite da ih saslušate, ljubazno govorite s njima i ohrabrite ih. Ako je moguće, stvorite prilike da se dijete igra i opusti", navode iz Ministarstva.

Odraslim se sugeriše da djeci pruže podršku, da ih saslušaju dok govore o njihovim brigama i pruže im dodatnu ljubav i pažnju.

Preporučuje se i održavanje bliskosti djece roditeljima i porodici, kao i da se izbjegava njihovo odvajanje od najmilijih. "Ako dođe do takvog odvajanja, na primjer hospitalizacija, osigurajte im redovan kontakt, telefonom, i ohrabrujte ih", navode iz resornog Ministarstva.

Semberija info - Z. Kusmuk