BRČKO - Započeta redovna 89. sjednica: Usvojena Strategija razvoja sporta u periodu 2023–2028. godine :: Semberija INFO ::

 

BRČKO - Započeta redovna 89. sjednica: Usvojena Strategija razvoja sporta u periodu 2023–2028. godine


Na današnjoj započetoj 89. redovnoj sjednici Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu odobrena je Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta Brčko distrikta BiH u periodu 2023–2028. godine.
 
Osnovni cilj ovog dokumenta ogleda se u pružanju strateške orijentacije o ulozi sporta u Brčko distriktu BiH, podsticanje debate o konkretnim problemima, povećanje uloge sporta u kreiranju politike Brčko distrikta i podsticanje javne svijesti o potrebama i posebnostima ovog sektora.
 
Na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje usvojena je Odluka o odobravanju nastavka isplate stipendija postojećim stipendistima sa područja Brčko distrikta BiH za 2023. godinu, kako bi se nastavila isplata stipendija postojećim stipendistima koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendija u skladu sa Odlukom o kriterijumima i načinu dodjele donacija – stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa područja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
 
Vlada je usvojila prijedloge Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge koji se tiču odobravanja Programa utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za slučaj smrti člana porodice poginulog borca i ratnog vojnog invalida te Programa utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za slučaj smrti demobilisanog borca i člana uže porodice umrlog demobilisanog borca na području Distrikta u 2023. godini.
 
Na prijedlog istog Odjeljenja usvojena je Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći za slučaj smrti civilne žrtve rata na području Brčko distrikta BiH u 2023. godini.
 
Godišnji plan gazdovanja šumama u privatnom vlasništvu na području Brčko distrikta BiH za 2023. godinu takođe je usvojen na prijedlog šefa Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.
 

 VLADA BRČKO DISTRIKTA BIH - SEKTOR ZA INFORMISANjE