Vlada Brčko distrikta planira proširiti mrežu zdravstvene zaštite sa dvije nove ambulante porodične medicine :: Semberija INFO ::

 

Vlada Brčko distrikta planira proširiti mrežu zdravstvene zaštite sa dvije nove ambulante porodične medicine


Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine prim. dr Zijad Nišić, zamjenik gradonačelnika dr Anto Domić, glavni koordinator Vlade Željko Antić i šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Asmir Mujanović održali su sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica Brod, Stari Rasadnik, Ilićka i Lipovac na kojem je razgovarano o uspostavi ambulanti u ovim naseljima.
 
S obzirom na to da u naselju Ilićka ima oko 5.000 osiguranika, a isto toliko ima i u naseljima Brod, Lipovac i Stari Rasadnik, potrebno je obezbijediti timove porodične medicine.
 
Rukovodeći se ovim podacima i udaljenošću do prve ambulante potrebno je planirati nove ambulante po standardima Svjetske zdravstvene organizacije.
 
Gradonačelnik Nišić je istakao da svim pacijentima treba obezbijediti jednako dostupnu, kvalitetnu i efikasnu zdravstvenu uslugu. Mjesna zajednica Ilićka ima adekvatan prostor za ove potrebe, a druga ambulanta porodične medicine biće uspostavljena u prostorijama MZ Stari Rasadnik do izgradnje nove ambulante u MZ Brod za čije projektovanje su ranije odvojena inicijalna sredstva.