PREDSTAVLjENA KNjIGA "NEZABORAVLjENI ZAVIČAJ" DRAGANA MRKAJIĆA KAJE :: Semberija INFO ::

 

PREDSTAVLjENA KNjIGA "NEZABORAVLjENI ZAVIČAJ" DRAGANA MRKAJIĆA KAJE


U Loparama je predstavljena knjiga "Nezaboravljeni zavičaj" za koju autor Dragan Mrkajić Kaja kaže da je trag za buduće generacije o srpskom postojanju u Tuzli, koje je u proteklom ratu gotovo uništeno.
 
"Ova monografija je svjedočenje o životu, tradiciji i običajima Srba tuzlanske regije, o njihovom stvaralaštvu u gradu u kojem je danas ostalo 1.300 Srba, od prijeratnih 33.000", izjavio je Mrkajić.
 
Na promociji u Centru za kulturu u Loparama recenzent Momčilo Koprivica je istakao da ova treća Mrkajićeva knjiga ima pripovjedački karakter, sa elementima istorijskog i dokumentarnog, uz bogate ilustracije, te da je vrijedan i dobro istražen izlet u prošlost Srba tuzlanske regije.


 
Za objavljivanje knjige "Nezaboravljeni zavičaj" autor je zahvalio opštini Lopare i gradu Bijeljina, preduzećima Rudnik i Termoelektrana /RiTE/ "Ugljevik" i "Sava", bijeljinskom Udruženju penzionera, vojvođanskom Fondu za izbjegla, raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu i brojnim pojedincima.