JU Gimnazija "Filip Višnjić" Bijeljina - Ivana Simeunović: Mladi i budućnost


MLADI I BUDUĆNOST
 
„Na mladima svijet ostajeto je rečenica koju svakodnevno možemo čuti. Da li mladi, zapravo, shvataju ove riječi na pravi način i da li je njihova budućnost na našim prostorima moguća?

Svjedoci smo svakodnevnog masovnog odlaska ljudi, naročito mladih, iz našeg regiona. Razlog iseljanja je, kako kažu, loš prosperitet u našoj državi. Prema provjerenim podacima, u periodu od šest godina, BiH je napustilo više od pola miliona stanovnika, što bi značilo da će naša država do 2050. godine ostati bez 20 posto svog stanovništva.

Strašno je to što niko od nadležnih nema strategiju za zaustavljanje ovog masovnog iseljavanja. Zapitala sam se šta moji vršnjaci misle o ovom problemu, te sam sprovela kratku anketu.


 
Da li si upoznat/a sa problemom odlaska mladih?
- Ovo predstavlja veliki problem za državu, ali reklo bi se da su ljudi na neki način primorani na odlazak, jer ovdje ne vide bolje sutra.   - Na osnovu odgovora svih anketiranih, ovo je bio glavni zaključak,  što je vrlo dobro, jer su mlade generacije svjesne ovog velikog problema.
 
Koje je tvoje mišljenje o ovom problemu? Zašto ljudi odlaze?
- Mislim da je problem u državi, pa tek onda u mladima, jer država ne nudi sve ono što mladi traže, tj, nemaju standarde drugih država. Ljudi odlaze zbog bolje plaćenosti i bolje perspektive u drugim državama. Takođe, dosta mladih odlazi i zbog boljih i većih obrazovnih sistema.  Upravo je slaba razvijenost obrazovnog sistema i mala mogućnost zapošljavanja u struci uzrok ovog problema.Da li vidiš sebe u ovoj državi za deset godina?
- To je dug period da bih znala sa sigurnošću dati odgovor, ali iskreno, voljela bih i za deset godina biti ovdje, ali sa boljim uslovima za život.  -Iako su mladi nezadovoljni, još uvijek postoji nada za boljim sutra.
 
Šta po tvom mišljenju može zaustaviti masovno iseljavanje?
- Racionalno korišćenje resursa, usklađivanje zarade sa troškovima života i, naravno, ulaganje u kulturu i zdravstvo. Treba da se oforme fondovi za liječenje svih građana, a naročito djece, jer je sramota da se sredstva za liječenje prikupljaju uz pomoć humanitarnih kutija i  brojeva telefona, jer je ovo ipak 21. vijek. To bi možda povećalo i natalitet.Novac iz državne kase treba da se koristi prvenstveno u svrhe kulture i liječenja.


 
I, za kraj, koju poruku šalješ nadležnima po pitanju ovog problema?
- Treba podsticati mlade na osnivanje porodica, smanjiti broj nezaposlenih i, najvažnije, povećati standard življenja  -Ukoliko se standardi povećaju, mladi će ostajati u našoj državi.Na kraju sprovođenja ove ankete, zaključak  je da još uvijek nije kasno da se neke stvari u ovoj državi promijene, kako bi mladi ostajali i svoje znanje koristili za dobrobit svoje otadžbine.Ukoliko budemo imali dobre obrazovne i zdravstvene centre, dobra primanja i nadolazeće generacije koje će ostajati sa svojim porodicama, ova država će funkcionisati i za nju će biti opstanka. U suprotnom, Bosna i Hercegovina bi jednog dana mogla postati samo trag onoga što je nekada bilo.

Ivana Simeunović
JU Gimnazija „Filip Višnjić, I-3