MAČU PIKČU- DREVNI GRAD U OBLACIMA


Danas preovlađuje mišljenje da Maču Pikču nije bio grad u klasičnom smislu riječi, nego je služio kao carski posjed, vjersko utočište ili tajni ceremonijalni grad.

Američki istoričar Hajram Bingam je 24. jula 1911. godine otkrio poznato arheološko nalazište Maču Pikču (Sveti vrhovi) u Peruu. Radi se o najatraktivnijem nalazištu iz perioda Inka. Lokalni stanovnici su i prije bili svjesni postojanja ostataka na toj lokaciji, međutim Hajram Bingam, tadašnji profesor na Jelu, proširio je vijest o u zapadnom svijetu, čime je ono steklo svjetsku slavu. 

Nalazište Maču Pikču smješteno je u Andama, na 2400 metara nadmorske visine, te oko 350 kilometara od obale Tihog okeana i oko 70 kilometara od Kuska, nekadašnjeg glavnog grada Inka. 

Većina arheologa smatra da je izgrađen kao posjed cara Inka Pačakutija (1438.–1472.). Nakon osvajanja teritorija, moćna vojska Inka sagradila je kanale za navodnjavanje i sisteme popločanih puteva, a građevinari su izgradili tvrđave, hramove i monumentalne kamene zgrade. Oko sto godina kasnije grad je misteriozno napušten, a ni istoričarima ni arheolozima mnogo detalja ni danas nije poznato.

Neke od teorija su da su konkviskadori koji su dolazili iz Evrope donijeli male boginje, a neki tvrde sifilis, bolest koja je zbrisala stanovnike ovog grada u Andama. Neki pak smatraju da je grad Inka bio napušten i prije dolaska Španaca, a neke od posljednjih teorija o carstvu Inka su da grad zapravoi nikada nije zaista bio napušten ili zaboravljen, kao što se to dugo mislilo.

Maču Pikču je pod zaštitom UNESCO-a , a u julu 2007. godine proglašen je jednim od sedam novih svjetskih čuda.

Semberija info