UKINUT BESPLATAN RUM U BRITANSKOJ MORNARICI


Rum se počeo davati od 1655. godine, nakon što su Britanci zauzeli Jamajku, ostrvo bogato šećernom trskom od koje se proizvodi rum. Nakon ukidanja besplatnog davanja ruma neki mornari su na taj dan zbog žalosti stavili crne trake na nadlaktice. Na nekim brodovima organizovali su i simbolične sahrane.
 
Britanska kraljevska mornarica  držala je tokom više stotina godina praksu davanja besplatne porcije ruma svojim mornarima. Rum se počeo davati od 1655. godine, nakon što su Britanci zauzeli Jamajku, ostrvo bogato šećernom trskom od koje se proizvodi rum. Na brodovima je bila posebna bačva za rum, obično ukrašena ornamentima, a ponekad ojačana i mesinganim okovima. Svaki pripadnik mornarice je imao pravo na pola pinte ruma dva puta dnevno, što je bila značajna količina.  
 
Rum je bio pogodan za transport na brodovima, jer se ne kvari, za razliku od piva koje je korišteno ranije i koje se znalo pokvariti. Godine 1740. dnevna porcija  ruma smanjena je na 0,7 l i to jednom dnevno, između 11 sati i podneva. To vrijeme dana zato se nazivalo Up Spirits ( igra riječi, jer spirit znači i alkohol i životni duh). Mornari ispod 20 godina nisu dobivali rum. Ako se neko izjasnio da ne pije alkohol, dobivao je umjesto ruma 3 penija na dan.
 
Dana 31. jula 1970. godine besplatno davanje ruma konačno je ukinuto. Mornarica je ukidanje ruma objasnila time što alkoholizovanost mornara može da umanji njihovu sposobnost upravljanja teškim mašinama.  
 
Semberija info