Slavica Marković, direktor Područne privredne komore Bijeljina: Radnici iz Bangladeša, Indije... :: Semberija INFO ::

 

Slavica Marković, direktor Područne privredne komore Bijeljina: Radnici iz Bangladeša, Indije...Nedostatak radne snage je jedan od izazova sa kojim se privreda RS suočava u nekoliko  posljednjih  godina. Poseban problem je nedostatak kvalifikovane radne snage, što je uzrokovano trendom iseljavanja stanovništva, migracijama ka zemljama EU, ali i neadekvatnim obrazovnim sistemom, prije svega, u oblasti stručnih zanimanja i studija.

Zastarjeli nastavni planovi i programi koji ne prate tržište rada, posebno za novim zanimanjima, u skladu sa modernim tehnologijama i novim tehnološkim procesima, nezainteresovanost mladih za upis u srednje stručne škole, nedostatak nastavnog osoblja za stručne predmete, smanjen broj djece školskog uzrasta koji je posljedica iseljavanja stanovništva, starenje nacije, razlike u primanjima između javnog i privatnog sektora koje zapošljavanje u javnom sektoru čini atraktivnijim, bitni su uzroci ovakve sitaucije na tržištu rada. 

Privredna društva primorana su da  zapošljavaju radnike iz inostranstva u granama industrije gdje ne postoji dovoljna ili adekvatna ponuda radne snage.Sve više društava nalazi način da uveze radnu snagu, uglavnom, iz azijskih zemalja poput Bangladeša, Indije. Dodatni problem je činjenica da  naša regulativa ne prepoznaje mogućnost registracije posebnih agencija za iznajmljivanje radne snage,  nego privredna društva to rade najviše putem agencija koje su, prema našim saznanjima, registrovane van BiH. Kako ovo pitanje nije regulisano, tako izostaje i mogućnost kontrole, te to treba unaprijediti.

Stav Privredne komore je jasan po pitanju zapošljavanja stranaca, a to je da se godišnje kvote za izdavanje radnih dozvola za boravak stranaca značajno povećaju u odnosu na trenutni broj. Ako uzmemo primjer Odluku za zapošljavanje stranca u BiH za 2023. godinu, kojom se predviđa povećanje novih radnih dozvola za boravak sa 200 na 1.000 za RS, možemo reći da je to  nedovoljno za privredu RS. Zanimljiv je primjer Hrvatske gdje se ove godine planira izdavanje 180.000 radnih dozvola. Pored značajnijeg povećanja kvota za radne dozvole, Privredna komora RS je za ovu odluku tražila i dodavanje, odnosno proširenje određenih zanimanja za koja se može izdati dozvola, a koja nisu bila navedena u početnom nacrtu dokumenta. 

Privredna komora RS je u prijedlozima mjera Ekonomske politike za 2023. godinu dala prijedloge za rješavnje ovog problema. Prijedlozi  idu u dva pravca - povećanje kvota za radnike iz inostranstava, te pojednostavljivanje postupka zapošljavanja, tj. što veća liberalizacija ovog postupka, a drugi način je planiranje upisne politike u srednjim školama.           


Semberske novine - Semberija info - Lj.Ljubojević