EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 04.12.2023 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 04.12.2023


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 04.12.2023. god.
 
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
TJ BN/ tim
Pelagićevo
DV 10kV Pelagićevo 10:00 11:00
Vlasenica  
DV 10 kV Šekovići iz MHE
Vlasenica do LR R01017

 
09:00 14:30
 
Bijeljina
(Janja)

 
TS Janja 7 09:00 12:00
 
Ugljevik
(Lopare)

 
TS  Kolobara 08:30 14:30
 
Ugljevik 
(Lopare)

 
TS Donje Lipovice 08:30 12:30
Ugljevik TS Srednja Čađavica 2 09:00 12:00
 
Bijeljina
(Dragaljevac)

 
TS G. Crnjelovo Sava 3 09:00 12:00