Pokreće se proces realizacije 14 ključnih prioriteta


SARAJEVO - Predsjedništvo BiH usvojilo je danas Zaključak u kojem se navodi da će s ciljem ubrzanja procesa pristupanja BiH EU inicirati i voditi reformu radi ostvarivanja potrebnog stepena usklađenosti sa kriterijumima za članstvo na osnovu realizacije 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

U svjetlu predstojećeg samita u Zagrebu, potvrđujući članstvo u EU kao strateški spoljnopolitički cilj i prioritet BiH, Predsjedništvo pokreće proces realizacije 14 ključnih prioriteta, kao i uspostavljanje ad hok Političke radne grupe, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.


Političku radnu grupu, koja će se sastati u roku od pet dana nakon usvajanja ovog zaključka, čine članovi Predsjedništva BiH, sa predsjedavajućim na čelu, predsjedavajući Savjeta ministara BiH sa dvoje zamjenika, kao i članovi Kolegijuma oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Predsjedništvo BiH nalaže predsjedavajućem Savjeta ministara da u roku od sedam dana od usvajanja ovog zaključka, u skladu sa odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, pokrene inicijativu za održavanje sjednice Kolegijuma za evropske integracije i Direkcije za evropske integracije, s ciljem iniciranja procesa izrade akcionog plana za realizaciju 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije.

Akcioni plan za realizaciju 14 ključnih prioriteta na prijedlog Kolegijuma usvaja Savjet ministara u roku od 30 dana od dana iniciranja procesa izrade, a on sadrži konkretne mjere, nadležne institucije, jasno utvrđene i mjerljive indikatore, te rokove za realizaciju, navodi se u saopštenju.

Savjet ministara zadužen je da jednom mjesečno izvještava Predsjedništvo BiH o ostvarenom napretku, kao i o uočenim poteškoćama u procesu implementacije Akcionog plana za realizaciju 14 ključnih prioriteta.

Predsjedništvo BiH usvojilo je Informaciju Savjeta ministara o realizaciji Zaključka Predsjedništva od 6. aprila i definisanih mjera za zaustavljanje širenja virusa korona.

“Imajući u vidu različitu praksu u realizaciji tačke 4 Zaključka, Predsjedništvo BiH traži od Savjeta ministara da u koordinisanom pristupu u saradnji sa entitetskim vlastima i vlastima Brčko distrikta razmotri realizaciju ove tačke kako bi se preduzele koordinisane mjere na području cijele BiH u borbi protiv Kovid-19”, ističe se u saopštenju.

Predsjedništvo BiH zahtijeva od Savjeta ministara da se u koordinisanom pristupu u saradnji sa entitetskim vladama i Vladom Brčko distrikta razmatraju buduće mjere koje se preduzimaju u BiH na zaštiti od Kovid-19.

Predsjedništvo je zahvalilo građanima BiH koji su strpljivo podnosili izrečene mjere i moli ih da nastave da prate mjere koje se preduzimaju radi zaštite zdravlja ljudi.

Na današnjoj sjednici usvojen je Izvještaj Ministarstva odbrane u Savjetu ministara o angažovanju Oružanih snaga BiH za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u prevenciji i sprečavanju Kovida-19.

Predsjedništvo BiH traži od Savjeta ministara da bez odgađanja dostavi sveobuhvatan i detaljan plan konkretnih mjera i aktivnosti koje treba da se preduzmu radi rješavanja migrantske krize, dodaje se u saopštenju.

Srna / Glas Srpske