SRBIJA: MORATORIJUM NA OTPLATU KREDITA STUPIO NA SNAGU, NEMA PRINUDNE NAPLATE


Narodna banka Srbije juče je propisala moratorijum na otplatu kredita koji je obavezujući za sve banke i odnosi se na sva fizička i pravna lica. Odlukom obuhvaćeni i lizinzi.

Željko Jović iz Narodne banke Srbije rekao je da je Izvršni odbor NBS doneo odluku u kojoj se nalaže svim bankama da sprovedu moratorijum ili zastoj u otplati svih lica koja su klijenti banke u roku od 90 dana. Odluka se odnosi na sva fizička i pravna lica.

"Odluka je stupila na snagu danas. Banke imaju obavezu da na svojim internet sajtovima postave ponudu i to znači da svi imaju pravo na zastoj otplate u narednih 90 dana. Jedino u slučaju da klijenti ne žele da imaju zastoj, oni su u obavezi da se jave u narednih 10 dana svojoj banci i zahtevaju da nastave sa otplatom", rekao je Željko Jović.
Dodao je da će rate biti dodate na kraju otplatnog perioda, odnosno rok otplate će biti produžen za tri meseca.
Prinudne naplate, kako je Jović istakao, tokom vanrednog stanja neće biti.

"U našim propisima je navedeno da se banke obavezuju da u uslovima vanrednog stanja ne preduzimaju nagle mere kao što su izvršenja i naplate", naveo je Željko Jović.

Jović je da ista pravila važe i za lizinge i da svako može da zatraži da nastavi sa otplatom lizinga.

​(rts.rs)