OO SDS TESLIĆ: 'NEOBAVJEŠTENI' VIŠKOVIĆ U TESLIĆU, BEZ PROJEKATA I INVESTICIJA


Nakon poziva načelnika opštine Teslić Milana Miličevića premijeru Vlade Republike Srpske u zvaničnu posjetu na temu važnih konkretnih projekata od životnog pitanja za građane ove opštine kandidovanih prema Vladi, Radovan Višković je prekjuče došao u Teslić, ali neformalno i to na stranački skup svoje partije SNSD. Nažalost nije Teslićanima donio radosne vijesti o milionskim investicijama svečano i na obraz obećanim 2. marta ove godine ili o deblokadi kandidovanih ili novih projekata, već je došao bez projekata i bez investicija sa praznom pričom obilatom neistinama, karakterističnim za funkcionere SNSD-a.
 
Odgovor premijera Viškovića na sva konkretna pitanja od životnog značaja za Teslićane je da on o svemu tome ne zna ništa, da nije upućen o projektima koji stoje u ladicama njegovih ministarstava, da ne zna da ta ministarstva kojima je nadređen ignorišu dopise i urgencije iz Teslića, te da njegova Vlada za koju se prilikom stupanja na dužnost pohvalio da je Vlada kontinuiteta nije dobijala nikakve dopise ili zahtjeve od Opštinske uprave Teslić, iako se ta njegova tvrdnja vrlo lako može pobiti dokumentacijom kao najobičnija laž i svjesna manipulacija.
 
Jedina velikodušna „investicija“ prema Tesliću u 2019. godini kojom se mogao pohvaliti premijer Višković pred kamerama je 300.000 KM za sanaciju šteta od majskih poplava i to kako je naglasio „mimo zahtjeva ove lokalne zajednice“. Istina je da 18. juna prema Vladi upućena molba za pomoć za saniranje štete od poplava koja je komisijski procjenjena nakon obilaska domaćinstava i terena na blizu tri miliona KM, a premijer tvrdi da nikakve zahtjeve nije dobijao. Pomenutih 300.000 KM u godini kada su Teslić zahvatile dvije teške poplave predstavljaju oko 10% procjenjene štete to jest ugrubo dva mjesečna iznosa koje su blizu 8.000 zaposlenih Teslićana i oko 7.000 penzionera od svojih primanja uplaćivali od 2014. u Fond solidarnosti za obnovu RS.
 
Ni riječ premijer nije rekao o bilo kakvim drugim ulaganjima u opštinu Teslić u 2019. godini – jer ih nema.
 
Da je Teslić trpio prethodnih nekoliko godina blokadom projekata i investicija sam je priznao, ali ustvrdio da nije važno čijom krivicom jer građanima, po Viškoviću, to nije važno, a zapravo to je najvažnije i cijela suština.

Upravo tu suštinu Višković je Teslićanima iznio porukom, to jest ucjenom, da na izborima sledeće godine glasaju za SNSD i izaberu vlast koja je „kompatibilna“ sa Vladom Republike Srpske i još dodao „da sve lokalne zajednice u Srpskoj čije vlasti imaju konekciju sa republičkom brže ostvaruju svoje ciljeve“. Drugim riječima Višković je priznao da pored toga što su u vrhu vlasti Srpske ljudi iz Teslića, za njih Teslić ipak nema konekciju bez obzira na te Teslićane i nije kompatibilan zato što Teslićani nisu glasali za najgoru postavu SNSD-a koju im je ta stranka ponudila od svih opština, pa sad tu istu garnituru koja je juče potvrđena i za naredni period ponovo nameću Teslićanima pod moranje i imperativ.

 
Naravno to dovoljno govori o izjavi premijera da on i njegova Vlada sve lokalne zajednice tretiraju jednako.
 
Nije imao Višković obrazloženja zašto nisu asfaltirani 4 km puta Banja Luka - G. Šnjegotina – Teslić i 7,8 km puta Teslić – Vitkovci – Stanari iako se te javne nabavnke izričito navode u Planu javnih nabavki „Puteva RS“ za ovu godinu. Ni riječi premijera gdje je nestalo milion KM koje je Vlada dodijelila 3. avgusta prošle godine za izgradnju putne mreže na području opštine Teslić. O školi u Ugodnoviću za čiju je rekonstrukciju Vlada 2016. potpisala ugovor ili o izgradnji škole u Gornjem Tesliću koja je trebala biti izgrađena do početka ove školske godine takođe bez pomena. Nema obrazloženja Višković o statusu zahtjeva prema Ministarstvu finansija za izgradnju obaloutvrda u svrhu zaštite od poplava od neutrošenih sredstava Svjetske banke ili zahtjeva za sufinansiranje izrade urbanističkog plana, o finansiranju privredno-turističkih manifestacija, o zahtjevu za dođelu upravne zgrade „Borja“ za potrebe muzeja još iz 2013, o zahtjevu za izgradnju kružnog toka na glavnoj raskrsnici u Tesliću, zatim za rekonstrukciju gradskog mosta, o zahtjevu za otvaranje ekonomskog fakulteta u Tesliću iz 2015. godine, o zahtjevu za pomoć u izgradnji druge faze sportske streljane, za projekte energetske efikasnosti u osnovnim školama „P.P. Njegoš“, školi u Očaušu i starom dijelu srednje škole, za projekat nabavke tunela za smrzavanje maline i brojne druge konkretne projekte za koje mu je postavljeno pitanje.
Na sve ovo Višković nije upućen, ne zato što do njegovih službi nisu stigli dopisi i zahtjevi ili što o tim stvarima nije razgovarano još u aprilu sa predstavnicima Vlade i predsjednicom RS i o tome sačinjen zapisnik, već zato što ne želi da govori o njima jer ih nema namjeru sprovesti pod uticajem najgore garniture SNSD-a u Republici Srpskoj koju vrh te stranke želi da nametne na silu Teslićanima.

Umjesto da razgovara o konkretnim stvarima sa zvaničnim predstavnicima opštinske uprave Višković sa lokalnom garniturom SNSD-a ponavlja bajke o fiktivnim milionskim ulaganjima u Teslić, kojima se Teslićani smiju danima jer takve stvari bi trebale biti vidljive i oni sami najbolje znaju.


http://www.sdsrs.com/