DOBOJ: KREDIT OD 4.500.000 KM ZA KAPITALNE INVESTICIJE


Foto: Srna
Skupština grada Doboja usvojila je danas odluku o kreditnom zaduženju od 4.500.000 KM, a sredstva su namijenjena za kapitalne investicije.

Od ukupnog kreditnog iznosa, 1.550.000 KM predviđeno je za izgradnju Administrativnog centra, 1.200.000 KM za nabavku i izgradnju LED rasvjete i sistema za daljinski nadzor i upravljanje javnom rasvjetom.

Iznos od 550.000 KM predviđen je za rekonstrukciju Osnovne škole "Đura Jakšić" u Podnovlju i fiskulturne sale u mjesnoj zajednici Boljanić, 500.000 KM za izgradnju sportske dvorane, te po 350.000 KM za rekonstrukciju i asfaltiranje lokalnih puteva i uređenje dograđevinskih parcela.

Rok otplate kredita je 10 godina sa grejs periodom od godinu dana.

Ukupne obaveze Grada po kreditnim zaduženjima u ovoj godini iznose 2.931.997 KM, a potencijalnim zaduženjem po ovoj skupštinskoj odluci 5.822.137 KM.

Ukupno kreditno zaduženje u 2021. godini po prethodnom i novom dugu čini 14,13 odsto izvornih prihoda u 2019. godini, navedeno je o skupštinskoj odluci o kreditnom zaduženju.

Na današnjoj sjednici raspravlja se o 39 tačaka dnevnog reda.
 
(SRNA)