Fond PIO: Saopštenje :: Semberija INFO ::

 

Fond PIO: Saopštenje


Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske (Fond PIO) obavještava  svoje korisnike sa prebivalištem u Srbiji (21.000) da više nisu obavezni da na kraju kalendarske godine Fondu  dostave potvrdu o životu.
 
Fond napominje da je u oktobru 2022. godine uspostavljena elektronska razmjena podataka  između Fonda PIO Republike Srpske i Republičkog fonda PIO Srbije putem koje se obezbjeđuje činjenica nastupa smrti korisnika penzije, odnosno potvrđuje  činjenica života korisnika i tako u narednoj godini nastavlja redovna isplata penzije bez dostavljanja potvrde o životu.

Dostavljanje potvrde o životu, i pored toga što više  nije obavezno, proizvodi  bespotrebne materijalne troškove korisnicima u pogledu ovjere dokumenta, poštarine, a Fondu dodatno opterećuje postupanje i ljudske resurse.  
Stoga se korisnici prava na penziju Fonda PIO Republike Srpske sa prebivalištem u Srbiji pozivaju da ne dostavljaju  potvrdu o životu u papirnom obliku već  povjerenje potpuno poklone  elektronskoj razmjeni podataka između dva nosioca osiguranja.