EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 17.04.2024 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 17.04.2024


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 17.04.2024. god.
 
 
 
RJ/PoslovnicaElektroenergetski objekat 
Područje bez napajanja
 
Vrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
BratunacDV 10 kV Bratunac
iz TS 35/10kV Kravica
 
Naselja: Pružija,
Ježeštica, Brezak,
Radeljevac, Božići,
Avdagina Njiva, Adžići,
Halilovići i Glogova
 
09:0017:00
Bratunac DV 10 kV
Konjević polje 
  
 
Naselja: Kravica (prema
Konjević Polju),
Sandići, Lolići, Urkovići,
Grabovsko,
Krajinovići, Lipenovići,
Suljići, Pervani,
Burnice Rahunići, Avdići,
Jelah, Ravnice,
Šekale i Konjević Polje
 
09:0017:00
BratunacDV 10 kV Kravica
(Velika njiva)
 
Naselja: Kravica
(prema Velikoj Njivi),
Baćići,
Velika Njiva,
Opravdići i Čolakovići
 
09:0017:00
VlasenicaDV 35 kV Kamenica –
Nova Kasaba
 
MHE Kušlat
 
08:3018:00
 
Ugljevik
(Lopare)
 
DV 10 kV Šibošnica
iza LR br. 1
Naselja: Mačkovac 1,
Mačkovac Most, Kozjak
i Jablanica
08:0015:00