EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 25.04.2024 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 25.04.2024


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 25.04.2024. god.
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat  
Područje bez napajanja

 
Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Bijeljina TS 10/0.4 kV Ogorelica 2 1 NN izlaz 09:00 11:00
Bijeljina
(Dragaljevac)
DV 10 kV Dragaljevac
iza LR 28
 
Naselja: Vršani,
Tomići,
Donji Magnojević,
rednji
Magnojević,
Gornji Magnojević i
 Gornja Bukovica

 
08:30 11:00
Bijeljina
(Dragaljevac)
DV 10 kV Čađavica
iza LR 26
 
Naselja: Srednji
Dragaljevac
Gornji Dragaljevac,
Žestik i Gornja
Čađavica

 
12:00 14:30
Bijeljina
(Dragaljevac)
DV 10 kV Obarska  
Naselja: Donja Čađavica
Glendžići, Zekići,
BP Lazić, BP Nešković,
Velika Obarska
Bukovica, Tabašnica,
Šubarići, TS Mikić
Ljeljenča 1, 2, 3, 4, 5 i 6,
Srednja Čađavica 2 i 3

 
15:00 17:30
Bijeljina
(Janja)
TP Janja 2
Ekonomija, TP Janja 19
 
Jedan NN izlaz  -
dio ulice
Bijeljinske prema
F.S.P. „Semberka“

 
09:00 13:00
Ugljevik DV 10 kV Koraj  
Naselja: Donje
Zabrđe
 1, Tutnjevac,
Puškovac, Koraj,
Milino
Selo i Mirosavci

 
08:00 14:30
Ugljevik
(Lopare)
DV 10 kV Potočari  
TS Koretaši 1 i 3;
Pukiš 1, 2, 3 i 4,
Ciglana, Smiljevac
i Smiljevac Prom

 
09:30 13:30
Ugljevik
(Lopare)

 
TS Lopare 2 NN izlaz – Slatina 08:00 12:00
 
Ugljevik  
(Lopare)

 
TS Podgora 2 Rakići NN izlaz – Busija 12:30 14:30
Zvornik DV 10 kV Roćević  
Sve TS 10/0.4 kV
na DV 10  kV Roćević

 
08:00 16:00
Zvornik
(Branjevo)
DV10kV Lokanj  
TS Gudura 1 i 3,
Njiverice, Gradac,
Savići, Lokanj 1, 2, 3 i 4,
Radonjići,
Bare Ilići, Bare2, Sare,
Kosa, Bare Dragići

 
08:00 15:00
Bratunac TS Socijalno  
Ulice: Kravička,
Kosovska, Ustanička,
Srebreničkog
odreda i ulica
od autobuske stanice
do bivšeg "Robota"

 
08:00 15:00
Bratunac TS Socijalno  
Ulice: Kravička,
Kosovska,
Ustanička,
Srebreničkog odreda
i ulica od
autobuske stanice do
bivšeg "Robota"

 
19:00 20:00