EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 20.05.2024 :: Semberija INFO ::

 

EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 20.05.2024


EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 20.05.2024. god. 
 
RJ/Poslovnica Elektroenergetski objekat  
Područje bez napajanja

 
Vrijeme prekida isporuke
Početak    Završetak
Vlasenica TS 10/0,4kV Rača Selo: Rača 08:00 09:00
Vlasenica TS 10/0,4kV Dragasevac 1 Dio Dragasevca 09:00 10:00
Vlasenica TS 10/0,4kV Stevanovići Selo: Stevanovići 10:30 11:30
Vlasenica TS 10/0,4kV Simići 2 Dio sela Simići 11:30 12:30
Vlasenica TS 10/0,4kV Simići 1 Dio sela Simići 12:30 13:30
Vlasenica TS 10/0,4kV Simići 3 Dio sela Simići 13:30 14:30
Zvornik DV10KV Lokanj
na Rastavljaču R61-5
Gudura1,3 ,Radonjići,
Bare Ilići Bare 2 ,
Bare, Kosa Dragići,
Njiverice ,Gradac,
Savići,
G Lokanj 1,2,3,4
08.00 15.00
Vlasenica DV 10 kV Piskavice Piskavice, Drum,
Alihodžići, Džamdžići,
Šahmanovići, Šadići,
Mršići, Rašića gaj itd…
9:00 11:00
Bijeljina TS Mlin 2  NN izlaz –
 ul.Srpske
dobrovoljačke garde
08:00 14:00
 
Bijeljina TS Poljana 2 1 NN izlaz 08:00 11:00
Bijeljina TS Mega drvo NN izlaz – ul.
Skendera Kulenovića
08:00 14:00
Ugljevik
 (Lopare) 
TS Bobetino Brdo 1 NN izlaz – br.2 08:30 14:30
 
Ugljevik
(Lopare)
TS Muzej NN izlaz – Pajkanovići 08:30 14:30
Bijeljina TS Save Jovanovića  NN izlaz –
ul.Loznička  dio
09:00 12:00