INFORMACIJA O VODOSNABDIJEVANjU – PETAK 29.11.2019.


Zbog otklanjanja kvarova na vodovodnoj mreži, priključenja novog korisnika na vodovodnu mrežu i izgradnje nove vodovodne linije danas, u vremenu od 08:00 do 14:30 časova, vode neće biti, u najčešće dvočasovnim – tročasovnim intervalima, u ulicama: Dušana Baranjina, Pere Stanića, 18. novembra, Cara Uroša, dio Neznanih junaka, Majora M. Tepića, Branka Radičevića, Borisa Pasternaka, 1. maja, Stevana Krnjića, Profesora Nikole Mackića, Geteova, TC Mihajlović, uključujući i sve manje priključne, susjedne ulice, te u naseljima: Klis u Batkoviću i Glogovac.