OBAVJEŠTENjE VODOVODA O DOLASKU U PROSTORIJE


         Molimo korisnike koji imaju vodu, a žele da promijene ime nosioca prava na korištenje, odnosno izvrše preregistraciju, da u skladu sa preporukama Vlade Republike Srpske, gradske administracije Bijeljina i kriznih štabova u prostorije a.d. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina dolaze samo kada je to neophodno, jer tu aktivnost odgađamo za vremenski period poslije pandemije virusa korona! U koliko je to baš neodložno učiniti, zahtjev mogu podnijeti putem e-mail-a, ali će procedura potpisivanja ugovora o korištenju biti organizovana tek posle vanrednog stanja.
 
          Korisnici koji nemaju vodu imaju prioritet u procedurama i po hitnom postupku će njihovi zahtjevi biti uzimani u obradu. I oni, takođe, zahtjeve trebaju podnositi putem e-mail-a [email protected] a za sve informacije mogu zvati broj telefona 055 226 460, lokal 65.
 
         I dalje podsjećamo naše korisnike da su maksimalno pojednostavljene procedure prijavljivanja da dobijaju mjesečne račune za potrošnju vode putem e-mail-a a sve informacije o tome se nalaze na sajtu Vodovoda www.bnvodovod.com