EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 15.05.2020.


 
Datum
RJ/PoslovnicaElektroenergetski objekat 
Područje bez napajanja
 
Razlog prekida isporukeVrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
15.05.2020.BijeljinaTS Stara ciglana 2Jedan NN izlaz:Sanacija NNM i priključaka.08:0012:00
15.05.2020.BijeljinaTS Višnjićeva 3Jedan NN izlaz: dio ul. Filipa VišnjićaIzrada priključka08:3013:30
15.05.2020.BijeljinaTS Donji Brodac 3Jedan NN izlazSanacija NNM.08:0014:00
15.05.2020.BijeljinaTS Drina plažaJedan NN izlazIzrada priključka.12:0014:00
15.05.2020.BijeljinaTS Batković CentarJedan NN izlazIzmještanje MM.08:3010:30
15.05.2020.JanjaDV 10 kV PilicaGlavičice, Batar i  Donji JohovacZamjena stubova na dalekovodu10.0013.00
15.05.2020.ZvornikTS Čelopek 1NN izlaz prema TS Čelopek 4Izrada priključaka na novu NN mrežu09:0014:00
15.05.2020.ZvornikTS Jusići 1NN izlaz prema TS Jusići 2Sanacija NN mreže11:0013:00
15.05.2020.ZvornikTS Pađine 2Kompletna TSRekonstrukcija NN mreže09:0013:00
15.05.2020.ZvornikTS Roćević 5Kompletna TSRekonstrukcija NN mreže09:0013:00
15.05.2020.UgljevikTS Tutnjevac 1NN izlaz br. 3Rekonstrukcija   12:00   14:00
15.05.2020.UgljevikTS Tutnjevac 4NN izlaz br. 2Sanacija priključka  10:30   12:30
15.05.2020. BratunacTS Suha 2dio ulica Đurđevdanska i Cara LazaraRekonstrukcija priključka07.3008.30
15.05.2020.BratunacTS Mega 3dio ulica Drinske i Svetog SaveZamjena brojila10.0012.00
15.05.2020. BratunacTS Velika NjivaNN mreža Čolakovići, Oćenovićirasjeka rastinja09.0014.00