EVIDENCIJA PREKIDA ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA DAN 07.08.2020.


 
Datum
RJ/PoslovnicaElektroenergetski objekat 
Područje bez napajanja
 
Vrijeme prekida isporuke
Početak   Završetak
07.08.2020.BijeljinaTS Račanska 2 Jedan NN izlaz: ul.Vladimira Gaćinovića08:0013:00
07.08.2020.BijeljinaTS Višnjićeva 1Jedan NN izlaz: dio ul.Pantelinska09:0014:00
07.08.2020.BijeljinaTS S.Jovanovića Jedan NN izlaz:dio ul.Loznička08:0011:00
07.08.2020.BijeljinaTS Tucovića 2Jedan NN izlaz: dio ul.D.Tucovića08:0010:00
07.08.2020.BijeljinaTS V.Obarska-centarJedan NN izlaz:10:3014:00
07.08.2020.BijeljinaTS Međaši 2Jedan NN izlaz:08:0010:00
07.08.2020.BijeljinaTS Dazdarevo 2Jedan NN izlaz:10:3014:00
07.08.2020.JanjaTS Janja 7 HamzićiJedan NN izlaz10:3013:30
07.08.2020.UgljevikTS BukovacNN izlaz br. 208:0014:00
07.08.2020.UgljevikTS Posavci 2NN izlaz br. 308:0014:00
07.08.2020.UgljevikTS Srednja Čađavica 1NN izlaz br. 108:0014:00
07.08.2020.LopareTS Peljave 4NN Bijelići09:0014:00