AIKIDO - JAPANSKA SAMOODBRAMBENA VJEŠTINA :: Semberija INFO ::

 

AIKIDO - JAPANSKA SAMOODBRAMBENA VJEŠTINA


Samoodbrana, nepostojanje napada, harmoničnost pokreta, etika borbe... samo su neki od principa najmlađe japanske borilačke vještine nazvane "Aikido". Ova disciplina pruža mnogo više od klasičnih borilačkih tehnika, a sam njen naziv označava tri kategorije: AI (harmonija), KI (energija) i DO (put).

Aikidoke pored borenja, koje podrazumijeva odbrane od udaraca, hvatova, hladnog te vatrenog oružja, itd. stasavaju u zdravom ambijentu.

Treninzi su prožeti kulturom Japana, što podrazumijeva samurajske bushido vrijednosti kao što su: Gi 義: pravednost, Yu 勇: hrabrost, Jin 仁: dobrota, Rei 礼: ljubaznost, Makoto 誠 ili Shin 真: istina i istinitost, Meiyo 名誉: čast, Chūgi 忠義: vjernosti i Chū 忠: obveza i odanost

Na ovaj način aikidoka se prevashodno razvija kao kvalitetna ličnost, što je posebno bitno kada su u pitanju mlađi uzrasti koji u posljednje vrijeme sve češće pristupaju treniranju ove borilačke vještine.

U savremenim okolnostima, prepunim stresa i napetosti, u uslovima velike vezanosti za računare, mobilne telefone i sl., neophodno je naći adekvatan "ventil" i kroz vježbanje podstaknuti ili održavati lični psihofizički razvoj.

Nakon toga, fizičke karakteristike kao i umijeće samoodbrane dolaze same po sebi, manje kao cilj a više kao posljedica. Dominantna karakteristika su gimnastičke vježbe "Aiki taiso" kao i vježbe disanja, dok borilačke tehnike podrazumijevaju poluge i bacanja kroz korištenje energije napadača i sklanjanje sa linije napada.

Aikido je jedna od rijetkih borilačkih vještina koja ne podstiče agresivnost, jer se bazira isključivo na samoodbrani, što u praksi u potpunosti isključuje prisustvo agresivnih i problematičnih lica koja bi se eventualno priključila treningu.

Suprotno tome, na treninzima se potencira disciplina i poštovanje starijih kroz norme ponašanja (posebno kada su djeca u pitanju).
 
Osnivač ove borilačke vještine je Morihei Ueshiba (1883-1969)
 
 
Danas Svjetski aikido savez "AIKIKAI HOMBU DOJO" vode potomci osnivača, njegujući vrijednosti za koje se Morihei Ueshiba zalagao.

Brojni su stilovi nastajali i gasili se kao posljedica odvajanja pojedinih majstora u pokušaju da stvore neki svoj stil aikidoa, međutim, najbrojnija a samim tim najpriznatija aikido zajednica je izvorni stil odnosno, AIKIKAI.

Sjedište je u Tokiju, većina zemalja ima licencirane instruktore, direktno povezane sa sjedištem ove asocijacije. U našem regionu ovu privilegiju ima tek nekolicina aikido majstora iz Srbije. Jedan od njih je Saša Obradović 6 DAN SHIHAN iz Beograda, čija organizacija pokriva, između ostalih i Aikido klubove iz Bijeljine i Ugljevika.

Na taj način aikido zajednica iz BiH ima priliku vježbati i sticati globalno priznate diplome i zvanja, što je u velikoj mjeri podstaklo ekspanziju i širenje članstva i kod nas.