KARATE KLUB UNSU: SPORT NA RESPIRATORU


- Shodno odlukama i mjerama koje je propisala Vlada Republike Srpske, te uputa koje su svi sportski klubovi i udruženja dobili od strane Ministarstva za porodicu omladinu i sport u Vladi Republike Srpske, kako svi klubovi tako i naš prestankom rada poštuje date mjere i upute.  Iza nas je već nešto više od mjesec dana kako smo prestali sa radom, a naši članovi koliko je to moguće treninge odrađuju individualno u svojim domovima. Svjesni situacije i važnosti u poštovanju donesenih mjera, naši članovi odlučni su biti primjer odgovornosti i discipline u svemu ovome što nas je zadesilo. Nažalost, istina je da prestankom u radu trpimo velike posledice koje ćemo tek, kada se sve ovo završi moći uvidjeti i mjeriti, kaže u osvrtu na novonastalu situaciju Goran Ivković, predsjednik KK INSU i potpredsjednik Karate saveza Republike Srpske.

 
- Sport i klubovi u Republici Srpskoj su inače bili na marginama, a nakon ove pandemije i cjelokupne situacije sigurno će biti još teže sprovoditi bilo kakve aktivnosti, a još teže obezbijediti uslove za ostvarivanje vrhunskih međunarodnih sportskih rezultata, dodaje Ivković u dopisu dostavljenom medijima.

- U modernoj sportskoj istoriji ovakav globalni prekid sportskih aktivnosti nije zabilježen. Odloženi su mnogi sportski događaji pa i Olimpijske igre u Tokiju na kojima je karate sport po prvi put trebao da ima svoje prisustvo. Planirane aktivnosti, kako svjetske tako i evropske karate federacije pa samim time i karate saveza BiH su pomjerene. Novi datumi održavanja odloženih događaja i uopšte nastavka rada zavisiće isključivo od dužine trajanja pandemije i vanrednog stanja.

Već sada možemo reći da će karate sport, a pretpostavljamo i cjelokupan sport Republike Srpske doživjeti velike gubitke i da će nakon svega biti potrebna pomoć države i nadležnih institucija za oporavak i sanaciju štete koju će svi klubovi i savezi pretrpjeti.  Ono što nas brine i što je činjenica, za sada još nismo primijetili da neko od nadležnih, a prije svega Ministarstvo sporta, uopšte planiraju  i rade na planu mjera koje će pomoći opstanak sporta, sportskih klubova i saveza, te na mjerama kojima bi ublažili posledice ove nemile situacije.

- Kada je naš klub u pitanju, možemo sa sigurnošću reći da ćemo bez podrške lokalne zajednice i republičkih i državnih nadležnih institucija imati veliki problem da normalno nastavimo rad i aktivnosti.
Pored prestanka rada, UO našeg kluba i Organizacioni Odbor trećeg po redu Otvorenog Prvenstva Grada Bijeljine "Trofej Bijeljine 2020" koji je bio planiran i pripreman za početak maja, donio je odluku o odlaganju istog do daljnjeg. U tom dijelu klub će takođe pretrpjeti znatnu štetu, jer smo uložili mnogo u pripremu pomenutog događaja. Odluka je da pratimo situaciju i shodno istoj, a po okončanju vanrednog stanja, novi termin zakažemo isključivo ukoliko bude uslova i podrške za organizaciju pomenutog događaja.

- Iskreno se nadamo da će se povesti računa i o sportu i da će se pronaći način da se po okončanju vanrednog stanja klubovima pomogne u opstanku i nastavku rada.

Našim članovima kluba i svim drugim sportistima širom zemlje želimo da se što prije vrate u svoje sale i na sportske terene, a prije svega da svojim primjerom pokažu disciplinu i odgovornost u poštovanju mjera u sprečavanju širenja pandemije. Takođe, našim sugrađanima želimo zdravlje i strpljenje, da svi zajedno poštujući mjere pokažemo snagu i odlučnost do konačne pobjede ovog nevidljivog neprijatelja.


Pres služba KK "UNSU"