MEĐUNARODNI BIOLOŠKI KAMP ,,VIZITOR CENTAR JEZERA 2019“


U organizaciji Udruženja studenata biologije Bosne i Hercegovine održan je deveti po redu Međunarodni biološki kamp  s ciljem istraživanja i formiranja baze podataka o biodiverzitetu. Domaćin održavanja kampa ,,Vizitor centar Jezera 2019“ je Ekološko udruženje ,,Eko put“ , a učestvovalo je 40 studenata iz BiH i Srbije.
 
Udruženje studenata biologije u BiH vode ambiciozni i perspektivni studenti biologije sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a cilj im je promocija biologije kao nauke, naučnih istraživanja u prirodi, kao i aktivno učešće u različitim  projektima, a koji se tiču biodiverziteta, te samim time i prirodnih područja BiH.

Veliku podršku održavanju međunarodnog kampa studenata biologije dali su OSCE misija u BiH, UNEP, Union banka i ,,Oaza“ izvorska voda.
 


-Ovogodišnji Međunarodni biološki kamp ima za cilj istraživanje područja Bijeljine i okoline i sačinjavanje pregleda svih prisutnih bioloških vrsta. Invertizaciju pojedinih bioloških resursa i opštih biodiverziteta uz nas, studente biologije iz Sarajeva, Mostara, Banja Luke, Bihaća, Tuzle, Novog Sada i Beograda, prema grupama obavljaju i mentori koji su specijalisti za pojedine oblasti. Radovi sa terena uključuju pronalaženje, evidentiranje i fotografisanje vrsta, kaže jedan od organizatora kampa, student druge godine biologije na PMF u Sarajevu Liam Alford koji ističe da Istraživanja koja će biti objavljena imaju veliki značaj za očuvanje prirode BiH.

Kako dodaje, koordinate svih pronalazaka biće dokumentovane, te korištene za uspostavljanje baze podataka o biodiverzitetu na području grada Bijeljine čiji je cilj dijeljenje podataka udruženjima i institucijama koje rade na zaštiti biodiverziteta.
 
Monika Šafhauzer, predsjednica Udruženja studenata biologije BiH, kaže  da će istraživanja koja vrše na području Vizitor centra ,,Jezera“ i njegove okoline imati veliki značaj za razvoj nauke i očuvanja prirode BiH, kao i za procese eventualne integracije u Evropsku uniju. Ona ističe da organizovanjem  kampa inspirišu i podstiču studente i mlade naučnike na zajednički rad i razmjenu znanja i iskustava, omogućavanje primjenjene edukacije i terenskog rada za studente biologije, promovisanje biodiverziteta bijeljinske regije, te uspostavljanje  mreže saradnje u ovoj oblasti.
 


-Učesnici su raspoređeni u radne grupe: botanička grupa (istraživanje biljaka),
entomološka grupa (istraživanje insekata), herpetološka grupa (istraživanje gmizavaca i
vodozemaca), ornitološka grupa (istraživanje ptica), grupa za zaštitu šišmiša i mikološka grupa ( istraživanje gljiva),  precizira Monika dodavši da je  sjeveroistočno područje BiH slabo istraženo, te da postoji velika potreba da se izvrši inventarizacija živog svijeta koje ga naseljava.

-Iznenađeni smo koliko ovaj prostor nudi i koliko smo organizama uspjeli pronaći. Zahvaljujući istraživanju na ovom području, naši entomolozi kažu da će ove godine imati najbolji izvještaj do sada, kaže Monika Šafhauzer.
 
 
Novosađanin Nikola Veljković, član  Naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije ,,Josip Pančić“ u Novom Sadu, tačnije, ornitološke sekcije u tom društvu, kaže da rado odlazim na kampove, kako one koje u Srbiji organizuje društvo ,,Josip Pančić“, tako i na kampove u organizaciji drugih društava u regionu.
 

-Ljeto je, velike su vrućine i ptice sada nisu puno aktivne. Sezona razmnožavanja je prošla, ptice više ne obilježavaju teritirij i uglavnom čekaju hladnije vrijeme, da krenu seobe, priča Nikola navodeći da su na ovom području zabilježili 56 vrsta ptica, a među njima su i veliki i mali djetlić, siva i crvena čaplja, čapljica, barska kokica sa mladuncima i par šumskih sova.
 
portal Semberija info