Policijska uprava Bijeljina apeluje na građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve raznih internet prevara :: Semberija INFO ::

 

Policijska uprava Bijeljina apeluje na građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve raznih internet prevara


Policijska uprava Bijeljina apeluje na građane da budu oprezni kako ne bi postali žrtve raznih internet prevara koje su aktuelne na našem području.  Jedna od aktuelnih prevara, koju građani prijavljuju je zloupotreba platforme za prodaju olh.ba sa ciljem pribavljanja podataka o bankovnim karticama i njihovoj zloupotrebi kroz neovlaštene transfere novca. Prevara se vrši na taj način da navodni kupci kontaktiraju građane, koji prodaju razne artikle na platformi olh.ba, putem servisa za komunikaciju WhatsApp ili Viber, predstavaljajući se kao kupci, zatim im šalju link sa nazivom kurirske službe u cilju pribavljanja podataka. Nakon što građani pristupe tom Phishing linku, od njih se zahtijeva da unesu podatke o bankovnoj kartici. Nakon što građani unesu tražene podatke o bankovnim karticama, podaci mogu biti zloupotrijebljeni kroz neovlaštene transfere novca na različite lokacije u svijetu.
 
Upozoravamo građane da  ustupanjem pomenutih podataka o bankovnim karticama omogućavate pristup vašim bankovnim karticama, tako da druga lica bez vašeg znanja mogu izvršiti neovlaštene transakcije novca. Naime, za uplatu novčanih sredstava svakom kupcu neophodan je samo broj tekućeg računa ili IBAN ( ukoliko se radi o ino plaćanju), te da ukoliko vam neko traži podatke o vašem broju bankovne kartice, periodu važenja kartice kao i CVV ili CVC kod kartice, to treba da vam bude ,,znak za uzbunu“.  
 
Ovom prilikom želimo da upozorimo građane na još jedan od vidova prevara, a to su tzv. BEC prevare ili CEO tzv. direktorske prevare. BEC prevare ( Business Email Compromise)  se zasnivaju na tome da nepoznata lica pomoću  Phising i Spoofing tehnika vrše presretanje email korespondencije malih i srednjih preduzeća na području Republike Srpske koja posluju putem interneta sa inostranstvom, a potom  vrše neovlaštenu izmjenu podataka primaoca novčane transakcije.
 
Direktorske prevare se vrše na taj način da izvršilac potencijalnoj žrtvi  šalje email poruku u kojoj se lažno predstavlja kao direktor ili neko drugo nadređeno lice, te od radnika, najčešće zaposlenog u računovodstvu, zahtijeva da izvrši hitnu uplatu novca sa računa firme na račun u inostranstvu na ime fiktivne fakture.
 
Apelujemo na građane da ukoliko posumnjaju u neki od ovih oblika prevare, da telefonski ili na bilo koji drugi način kontaktiraju pošiljaoca, osim elektronskom poštom, u cilju provjere da li im je zaista on poslao naveden email, kako bi se na taj način zaštitili od eventualne zloupotrebe. U slučaju bilo kod vida prevare građani treba da kontaktiraju svoje banke zbog eventualnog povrata novca, kao i da sve prijave nadležnoj Policijskoj stanici.
 
Na web stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske na platformi ,,Sprečavanje visokotehnološkog kriminaliteta“ građani mogu da se informišu o sumnjivim bankama i računima.
 
 
PORTPAROL POLICIJSKE UPRAVE 
 
Aleksandra Marić