GRAD BIJELjINA: UČESNIK PROGRAMA “PROVOĐENjE OKVIRA ZA REVITALIZACIJU CILjEVA ODRŽIVOG RAZVOJA” :: Semberija INFO ::

 

GRAD BIJELjINA: UČESNIK PROGRAMA “PROVOĐENjE OKVIRA ZA REVITALIZACIJU CILjEVA ODRŽIVOG RAZVOJA”


Grad Bijeljina je izabran da, kao jedan od osam opština i gradova i tri kantona, učestvuje u programu „Provođenje Okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja (SDG) u BiH u održivi i inkluzivni rast” SDG2BH).

U ime Grada Bijeljina, ceremoniji potpisivanja Protokola o saradnji, koja je održana u Sarajevu 16. marta 2023. godine, prisustvovala je Ankica Todorović, šef Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj i evorpske integracije.

Partnerski kantoni i lokalne samouprave su odabrani za saradnju, jer su dokazali da imaju uspostavljen funkcionalan sistem upravljanja razvojem, da ostvaruju značajne razvojne rezultate, vode računa o najugroženijim grupama stanovništva i žele da postanu istinski lideri u sprovođenju ciljeva održivog razvoja.

Od 2017. godine, kroz brojne projekte i aktivnosti, Grad Bijeljina implementira Agendu 2030 i radi na lokalizaciji ciljeva održivog razvoja.

Putem ovog Programa Grad će nastaviti intenzivno da radi na operacionalizaciji ciljeva održivog razvoja kroz sistemsku implementaciju strateških dokumenata.

Događaj je održan u okviru programa „Provođenje Okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH u održivi i inkluzivni rast” (SDG2BH), koji finansira Švedska, a implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UN WOMEN u okviru podrške Ujedinjenih nacija u implementaciji Okvira za realizaciju (SDG) u BiH.