Tanacković: Podnijeću ostavku ukoliko se ne izmire obaveze za zdravstveno osiguranje radnika :: Semberija INFO ::

 

Tanacković: Podnijeću ostavku ukoliko se ne izmire obaveze za zdravstveno osiguranje radnika


V.D. direktora preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, Dragiša Tanacković rekao je da će u slučaju da se do 19. juna ne obezbijede sredstva i ne izmire obaveze kako bi radnici ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu, iz moralnih i ličnih razloga dati neopozivu ostavku. U saopštenju se još navodi...
 
"Uprkos brojnim izazovima i problemima koji su pratili poslovanje A.D. Vodovod i kanalizicija“ Bijeljina, Društvo je poslovnu 2022. godinu završilo pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu od 585.709,00 KM neto dobiti, što predstavlja izuzetno poboljšanje imajući u vidu činjenicu da je prethodna poslovna godina završena sa negativnim rezultatom poslovanja u iznosu od 1.610.611,00 KM.

Ukupne obaveze Društva na dan 31.12.2022. godine su smanjene za 1.826.326,00 KM u odnosu na obaveze 31.12.2021. godine. U toku 2022. Društvo je redovno izmirivalo obaveze po postojećim dugoročnim kreditima, zaključenim reprogramima, obaveze po osnovu električne energije, kao i obaveze prema radnicima, koje uključuju neto plate, regres za korišćenje godišnjeg odmora i druga lična primanja. Međutim, u ovom trenutku Društvo se suočava sa izuzetno ozbiljnim problemom a koji se tiče prava radnika na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu zbog kašnjenja u izmirenju obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje.
 
Naime, stupanjem na snagu Odluke Vlade Republike Srpske o prestanku važenja Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske, pravo da zdravstvenu zaštitu imaju samo lica za koja se redovno izmiruju doprinosi. U ovom trenutku, ukupne neizmirene obaveze Društva prema Poreskoj upravi iznose oko 250.000,00 KM. Kao direktor Društva, osjećam moralnu obavezu prema radnicima preduzeća, a posebno prema onima koji su u ovom trenutku suočeni sa ozbiljnim zdravstvenim problemima a onemogućeno im je redovno liječenje. U tom smislu, odmah su preduzete sve moguće mjere, radnici zamoljeni na strpljenje, kako bi se navedeni problem što prije riješio i izmirile sve dospjele obaveze najkasnije do 19. juna tekuće godine. Ukoliko se do tad ne obezbijede sredstva i ne izmire obaveze kako bi radnici ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu, ja, kao direktor Društva ću, iz moralnih i ličnih razloga dati neopozivu ostavku na mjesto generalnog direktora A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina"