„DUNAV OSIGURANjE“ a.d. BANjA LUKA FILIJALA BIJELjINA - OGLAS ZA ZAPOŠLjAVANjE :: Semberija INFO ::

 

„DUNAV OSIGURANjE“ a.d. BANjA LUKA FILIJALA BIJELjINA - OGLAS ZA ZAPOŠLjAVANjE


„Dunav osiguranje“ a.d. Banja Luka – Filijala Bijeljina objavljuje oglas za prijem u radni odnos:
 
- Preuzimač osiguranja sa mjestom rada u Bijeljini dva (2) izvršioca (m/ž)
 
Opis posla:
Izrađuje ponude i prima ponude za zaključenje ugovora o osiguranju;
Vrši pregled i procjenjuje rizike u skladu sa uputstvom Direkcije za osiguranje i izrađuje izvještaj o pregledu rizika;
Obračunava premije osiguranja, izdaje polise osiguranja i fakturiše premije;
Stara se o obnovi osiguranja po skadenci;
Vrši izmjene ugovora o osiguranju po zahtjevu osiguranika;
Prati portfelj osiguranja i preduzima mjere za njegovo povećanje;
Prima i obrađuje zahtjeve osiguranika;
Sravnjuje stanje potraživanja i dugovanja sa osiguranikom;
Predlaže mjere za poboljšanje prodaje osiguranja;
Vrši naplatu osiguranja i drugih dospjelih nenaplaćenih potraživanja;
 
Uslovi za prijem radnika:
- Državljanstvo BiH
- Da je stariji od 18 godina
- SSS, VŠS, VSS, svih smjerova,
- Spremnost na timski rad;
- Organizacione sposobnosti
- Poznavanje rada na računaru
- Vozačka dozvola B kategorije – aktivni vozač;
 
Prijave sa pozivom na oglas slati na email: [email protected]
Kontakt telefon za više informacija: 055/215-474
 
Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja!