NAUČNI SKUP NA UNIVERZITETU SINERGIJA: U FOKUSU SU FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANjE


Na  Univerzitetu Sinergija osmog novembra održan je 20. naučni skup, a ove godine tema je bila ,,Sinergija formalnog i neformalnog obrazovanja i njen uticaj na socio-ekonomski položaj mladih“. Na 20. naučnom skupu SINERGIJA prezentovano je 20 radova.

Skup je otvorio prorektor za nastavu na Univerzitetu Sinergija prof. dr Milenko Stanić, a uvodna izlaganja održali su šef Odsjeka za obrazovanje u Gradskoj upravi Ljubica Mlađenović, koja je govorila o formalnom i neformalnom obrazovanju mladih u radu lokalne zajednice, zatim je  Danijela Simić ispred Obrazovnog centra Cerovac govorila o privatnim školama kao vidu neformalnog obrazovanja, a Miloš Stevanović iz Advokatske kuće Stevanović govorio je o sinergiji formalnog i neformalnog obrazovanja u 21. vijeku. Profesor dr Milenko Stanić je istakao da je Međunarodni naučni skup SINERGIJA idealna prilika  za sve učesnik da prezentuju svoje radove i rezultate istraživanja široj javnosti, kao i da razmijene iskustva i ideje sa drugim uglednim stručnjacima iz relevantnih oblasti. 

- Naučne skupove održavamo na godišnjem nivou, a generalna tema ovogodišnjeg, 20. po redu, naučnog skupa jeste ,,Sinergija formalnog i neformalnog obrazovanja i njen uticaj na socio-ekonomski položaj mladih“,  tema je aktuela i izuzetno važna. Potvrda važnosti ove teme je i to da je Vlada Republike Srpske na dvije posebne sjednice raspravljala o pitanjima visokog obrazovanja, kao i o osalih nivoa obrazovanja, te da je dogovoreno da se u narednom periodu formiraju radni timovi koji će, na dugoročnoj osnovi, raditi na reformama cjelokupnog sistema obrazovanja. Mi smo još u martu mjesecu koncipirali ovu temu, tako da smo predvidjeli značaj i aktuelnost teme obrazovanja i vjerujemo da će autori radova, a imamo ih prijavljeno 20, dati svoj doprinos da se ovaj plan Vlade RS, odnosno koncept reforme uobliči i da se realizuje na odgovarajući način, izjavio je prof. dr Milenko Stanić.   

U nastavku skupa izloženi su radovi velikog broja eminentnih stručnjaka u različitim oblastima. 

Tematske oblasti o kojima se govorilo su: Primjena IKT-a u razvoju savremenih multimedijalnih materijala za učenje; Uloga i značaj virtuelnih edukativnih okruženja za obrazovanje novih generacija; Pravni aspekt razvoja visokog obrazovanja u savremenom društvu; Pravo intelektualne svojine u nastavnom procesu i naučno-istraživačkom radu; Privatne škole stranih jezika kao vid neformalnog obrazovanja; Onlajn kursevi i sertifikati kao vid neformalnog i formalnog obrazovanja- izazovi i trendovi; Značaj proučavanja književnosti na socio-psihološki razvoj mladih: životni i iskustveni konteksti obrazovanja; Usvajanje stranog jezika putem proučavanja književnosti: interkulturalni pristup; Usvajanje jezika kao cjeloživotno učenje: sinergija formalnog i neformalnog obrazovanja; Prevođenje u formalnom i neformalnom okruženju: izazovi i poteškoće; Djelovanje ambasada i stranih jezičkih centara kao vid podrške obrazovanju; Demografske promjene i održivost na temelju regionalnog društvenog i ekonomskog razvoja; Položaj mladih u BiH: socio-ekonomske dimenzije; Razvijanje preduzetničkih sposobnosti kroz proces obrazovanja; Ekonomska i socijalna sigurnost mladih kroz sticanje/sinergiju formalnog i neformalnog obrazovanja i Obrazovanje u turizmu i njegov uticaj na ekonomsku i socijalnu nezavisnost i sigurnost mladih.   

Organizatori skupa ističu da je od  maja 2018. godine naučni skup SINERGIJA od strane Ministarstv nauke i tehnologije RS kategorisan kao naučni skup sa međunarodnim učešćem i ostvario je maksimalan broj bodova za drugu kategoriju.

Portal Semberija INFO/ M. Rešidović