Društveno koristan rad kao alternativna krivična sankcija


Predstavnici Ministarstva pravde u Vladi Republike Srpske Nenad Mirkonj i Armina Đuzel predstavili su danas Gradskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama u Gradu Bijeljina rad u javnom interesu kao alternativnu krivičnu sankciju u sistemu krivičnih sankcija.Inspektor u Ministarstvu pravde Republike Srpske Nenad Mirkonj pojasnio je da je rad u javnom interesu jedna od alternativnih sankcija koja predviđa mogućnost da nadležni sud, na zahtjev osuđenog, izrečenu kaznu zatvora u trajanju do jedne godine zamijeni radom u javnom interesu.

- Jako nam je važno da ostvarimo saradnju sa lokalnim zajednicama i javnim preduzećima i ustanovama, jer se ova vrsta alternativne sankcije izvršava u mjestu prebivališta osuđenog lica - istakao je Mirkonj.
On je naveo da rad u javnom interesu ne može biti kraći od 60 časova u mjesec dana niti duži od 360 časova u šest mjeseci.

- Taj rad je besplatan i preduzeća i ustanove koje se odluče na ovakvu saradnju, dobijaju radnu snagu, a nemjerljiva je korist za društvenu zajednicu, jer ova mjera zadovoljava interese svih učesnika u procesu - osuđenika, jer zadržava i svoje radno mjesto i ne odvaja se od porodice, ali i društva, jer se izbjegavaju troškovi boravka u zatvoru, ali i javnih ustanova i preduzeća, koji dobijaju radnike za društveno koristan rad, kao i zakona, jer se zadovoljava funkcija kazne.- dodao je Mirkonj.

Ministarstvo pravde u saradnji sa Savezom opština i gradova Republike Srpske sprovodi aktivnosti na stvaranju uslova potrebnih za izvršenje alternativne mjere rada u javnom interesu i objaviće javni poziv za prijavu učešća pravnih subjekata u realizaciji mjere rada u javnom interesu, a potom sačiniti listu subjekata koji ispunjavaju uslove kod kojih se može izvršavati ova mjera.

Grad Bijeljina