ODBORNICI USVOJILI PROGRAM ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNjE


Odbornici Skupštine opštine Lopare usvojili su danas na Dvadesetosmoj redovnoj sjednici Program zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu.

„Za realizaciju Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 385.000 KM. Sredstva namijenjena za obavljanje komunalnih djelatnosti obezbjeđuju se u budžetu opštine iz komunalne naknade, dijela naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa, dijela prihoda od poreza na nepokretnosti i dijela naknade za date koncesije“, istako je načelnik opštine Lopare Rado Savić.

U djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje spadaju čišćenje javnih površina u naseljenim mjestima, održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih površina, održavanje javnih saobraćajnih površina u naseljenim mjestima, javna rasvjeta u naseljenim mjestima, odvođenje atmosferskih padavina i drugih voda sa javnih površina.

Predsjednik Skupštine opštine Milenko Ristić rekao je da je još usvojeno i Rješenje o imenovanju predsjednika Opštinske izborne komisije, Informacija o stanju elektro-energetskih objekata na području opštine kao i Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije integrisanog razvoja opštine Lopare za 2018. godinu.