ODRŽAN OKRUGLI STO O UTICAJU RUDARENjA LITIJUMA NA ŽIVOTNU SREDINU :: Semberija INFO ::

 

ODRŽAN OKRUGLI STO O UTICAJU RUDARENjA LITIJUMA NA ŽIVOTNU SREDINU


U Centru za kulturu Lopare održan je okrugli sto u sklopu kampanje „Uticaji rudarenja litijuma i drugih mineralnih sirovina na životnu sredinu i zajednice“.

Okrugli sto je organizovalo ekološko udruženje Eko put u saradnji sa lokalnom upravom opštine Lopare.

Snežana Jagodić Vujić iz navedenog ekološkog udruženja je saopštila da su se učesnici skupa okupili da bi postavili određena pitanja i dobili odgovore, te da su na njemu bili prisutni pored predstavnika ekoloških udruženja i opštinske uprave Lopare i predstavnici javnih institucija, prosvjete, lokalne turističke organizacije, udruženja građana i opšteg civilnog sektora.

„Pričali smo o svim aktivnostima koje su do sada rađene na polju borbe protiv otvaranja rudnika litijuma na Majevici i koji su to naredni koraci koji bi trebali da se preduzmu“, rekla je Vujićeva.

Ona se osvrnula i na Prijedlog deklaracije o protivljenju otvaranju rudnika litijuma, bora, natrijuma, stroncijuma, kalijuma i prateće asocijacije elemenata na teritoriji opštine Lopare, koji će biti kao druga tačka na zasijedanju Narodne skupštine Republike Srpske, 22. maja 2024. godine, gdje će poslanici raspravljati o pomenutoj deklaraciji.

„Od njihove odluke zavise naše dalje aktivnosti. Nadam se da će narodni poslanici usvojiti ovu deklaraciju, da će shvatiti da jednostavno treba da se prihvati jasno izražen stav i volja građana određene lokalne zajednice“, dodala je Vujićeva.

Načelnik opštine Rado Savić je rekao da se opštinska uprava u Loparama bori da Vlada RS ne odobri zahtjev za koncesiju na eksploataciju litijuma i otvaranje rudnika na Majevici.

„Ukoliko naša deklaracija, odnosno građanska inicijativa bude prihvaćena, stvar je završena, a ukoliko ne bude prihvaćena mi ćemo naći druge modalitete borbe“, zaključio je Savić.

On je naveo da su svojim potpisom 100 intelektualaca i poznatih javnih ličnosti
podržali narod, ekološke aktiviste i opštinu Lopare u borbi protiv otvaranja rudnika litijuma.

Andrijana Pekić iz udruženja „Čuvari Majevice“ iz Lopara je kazala da će na Odboru za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srpske biti pročitan dopis koji je poslat ispred navedenog udruženja čime bi se članovi odbora i narodni poslanici upoznali sa inicijativom da se planina Majevica proglasi parkom prirode, što je prostornim planom Republike Srpske i predviđeno do 2025. godine i ima zakonsku snagu.