REGIONALNI CHALLENGE FOND NASTAVLJA SA INVESTICIJAMA U OBRAZOVNE PROJEKTE :: Semberija INFO ::

 

REGIONALNI CHALLENGE FOND NASTAVLJA SA INVESTICIJAMA U OBRAZOVNE PROJEKTE


Objavljen je Drugi poziv za podnošenje Izjava o zainteresovanosti – prilika za konzorcije da dobiju bespovratna sredstva u iznosu od 150.000 do 600.000 evra
Regionalni Challenge Fond (RCF), finansijski mehanizam koji unapređuje zapošljivost, posebno mladih, u ekonomijama Zapadnog Balkana, objavio je Drugi poziv za podnošenje Izjava o zainteresovanostiza podršku investicijama u projekte kooperativnog obrazovanja i pozvao konzorcije institucija stručnog obrazovanja i obuke i kompanija da konkurišu za sredstva u visini od 150.000 do 600.000 evra po projektu, koja bi se koristila za investicije u opremu i infrastrukturu obrazovnih institucija i uvođenje novih tehnologija u obrazovne procese.
Sredstva se dodjeljuju nakon nadmetanja na regionalnom nivou, a njemačko Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ) ukupno je izdvojilo 39 miliona evra delegiranih Njemačkoj razvojnoj banci (KfW) da se podrže investicije u projekte sa prostora Zapadnog Balkana. Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Komorskim investicionim forumom, uz podršku konsultanata za implementaciju programa.
RCF je proveo Prvi poziv za podnošenje Izjava o zainteresovanosti koji je bio otvoren 2021. godine i doveo do selekcije 37 najuspješnijijh projekata koji su predloženi za finansiranje u iznosu od oko 15,4 miliona evra u regionu Zapadnog Balkana.
 
 
Drugim pozivom RCF poziva konzorcije institucija stručnog obrazovanja i obuke i kompanija, koji nastoje da zajednički pripremaju i provode programe kooperativnog obrazovanja i obuke da se prijave i tako:
  • doprinesu efikasnom rješavanju izazova koji se ogleda u nedostatku ljudskih resursa i strateški pristupe unapređenju kapaciteta,
  • poboljšaju zapošljivost polaznika/maturanata i njihovu integraciju u tržište rada,
  • povećaju produktivnost i konkurentnost preduzeća kao rezultat saradnje sa obrazovnim ustanovama.
Drugi poziv za podnošenje Izjava o zainteresovanosti otvoren je do 14. aprila 2022. RCF prihvata prijave iz svih šest ekonomija Zapadnog Balkana, kao i iz svih ekonomskih sektora.
Izjave o zainteresovanosti mogu podnijeti konzorciji obrazovnih ustanova i bar dvije kompanije koje zajednički pripremaju i provode programe kooperativnog obrazovanja. Konzorciji treba da budu predvođeni institucijama koje pružaju stručno obrazovanje i obuku i sprovode programe koji vode ka sticanju nacionalno priznatih kvalifikacija. 
Proces apliciranja za sredstva Regionalnog Challenge Fonda se odvija u dvije faze. Najprije konzorciji podnose Izjave o zainteresovanosti, a oni predselektovani nakon prve faze pripremaju i cjelokupne prijedloge projekata i detaljne planove investicija.
Informativna sesija za Bosnu i Hercegovinu, tokom koje će biti pojašnjeni detalji konkursa, uslovi prihvatljivosti, dozvoljeni troškovi i procedure apliciranja biće održana u četvrtak, 17. marta od 14 sati. Zainteresovani se mogu prijaviti za učešće putem
 
ovoglinka:https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kljI4Hs8RHOG1K2ja6PpEQ.
 
 
Dodatne informacije o Drugom pozivu za podnošenje Izjava o zainteresovanosti, uključujući i Vodič sa smjernicama za zainteresovane aplikante, dostupni su na sajtu www.rcf-wb6.org.
 
Regionalni Challenge Fond je novi program koji za cilj ima povećanje produktivnosti i konkurentnosti kompanija iz zemalja Zapadnog Balkana. Fond je nastao na inicijativu njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, delegiran Razvojnoj banci KfW, a glavni implementacioni partner je Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana (WB6-CIF), zajednička inicijativa privrednih komora iz regiona.
Ako imate dodatnih upita, obratite se ovlaštenom predstavniku za medije, agenciji Represent Communications BiH, na [email protected] ili 063 410 813ili predstavnici RCF-a Jeleni Manić Radoičić na [email protected]