ODRŽANA JAVNA DEBATA ZAJEDNO SMO EUROPA


Ambasador Johan Zatler, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, bio je domaćin javne debate "Zajedno smo EUropa", održane 29. maja, povodom godišnjice objave Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Na debati se razgovaralo o napretku koji je potrebno ostvariti po pitanju 14 ključnih prioriteta u  oblastima: demokratije, vladavine prava, javne uprave i temeljnih prava.

U diskusiji su učestvovali i predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović, direktor Direkcije za Evropske integracije Edin Dilberović, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu Janja Jovanović, ambasadorica Češke Republike Ivana Hlavsova, ambasador Italije Nikola Minasi, ambasadorica Njemačke Margret Ueber, ambasadorica Švedske Johana Stromkvist, analitičari Adnan Huskić i Adi Ćerimagić, direktor udruženja Vaša prava Emir Prcanović, direktorica CIN/a Leila Bičakčić te predstavnici mladih, Miloš Kovačević ispred Udruženja Cerebra i Vanja Mihajlović iz Tima volontera/Heroji ulice.

Preko 100  predstavnika organizacija civilnog društva, akademske i poslovne zajednice, mladih i medija, mogli su da prate događaj putem Zoom aplikacije, te da postavljaju pitanja.. 

Devedestominutna debata bila je podijeljena u tri cjeline u kojima je bilo govora o narednim koracima na ispunjavanju prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, kao i o uključivanju građana u demokratske procese u Bosni i Hercegovini.

Ambasador Zatler istakao je da velika većina građana podržava članstvo zemlje u Evropskoj uniji što bi im politički predstavnici trebali omogućiti čim prije.

-Put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji znači dosezanje standarda EU u svim oblastima života, te niz reformi koje institucije i građani moraju provesti kako bi se približili tim standardima,  rekao je Zatler.  
Predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović se zahvalio Evropskoj uniji na podršci Bosni i Hercegovini u odgovoru na COVID-19 pandemiju, kao i prije toga.

Dodao je da je na zagrebačkom samitu potvrđena podrška evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana i potrebi ubrzanja procesa evropskih integracija.

U okviru diskusije o vladavini prava zvanično je predstavljen i onlajn portal za komunikaciju sa građanima "Pravo na pravdu" koju je uz podršku EU pokrenulo udruženje "Vaša prava".
 

Direktor organizacije Emir Prcanović istakao je da portal predstavlja nastavak aktivnosti najavljenih poslije javne debate o vladavini prava održane u novembru prošle godine uz podršku EU, te da će omogućiti direktnu komunikaciju sa građanima i podržati transparentnost kroz pristup informacijama.

Ambasador Minasi i ambasadorica Hvalsova govorili su o značaju vladavine prava za živote građana, dok je predsjednica Općinskog suda u Sarajevu Janja Jovanović zaključila da pravosuđe treba pomoći građanima da  blagovremeno i efikasno ostvare svoja prava.

Potrebu za većim stepenom uključenosti građana i civilnog društva u procesu integracija istakao je u završnom dijelu diskusije direktor DEI-a Emir Dilberović. Ambasadorica Johana Stromkvist dodala je da je učešće građana bitno u svakom aspektu procesa i da se time osnažuje i njegova transparentnost. 

U svom zaključku, ambasadorica Margret Ueber istakla je da bi veća uključenost građa doprinijela tome da budu bolje obaviješteni o prilikama u zemlji.

U zaključku diskusije, ambasador Zatler ponovio je spremnost Evropske unije i zemalja članica da podrže napore zemlje na putu prema Evropskoj uniji.

Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u BiH objavljeno je 29. maja 2019. godine.
Zajedno sa pratećim Analitičkim izvještajem, ovaj dokument utvrdio je preporuke kako bi zemlja dalje napredovala u procesu približavanja Evropskoj uniji.
 
Semberija info (M.Rešidović)