Boračka udruženja Posavine Semberije i Majevice: Uskoro “Monografija o odbrani Majevice” :: Semberija INFO ::

 

Boračka udruženja Posavine Semberije i Majevice: Uskoro “Monografija o odbrani Majevice”Udruženje veterana Tobutski Sokolovi Lopare, Udruženje veterana Mandini Lavovi Ugljevik, Udruženje veterana Peša Brčko i Udruženje veterana Garda Panteri, podsjetili su na sktivnosti o izradi monografije o odbrani Majevice. Predsjednik Udruženja veterana Garda Panteri, Petar Cvjetinović, naglasio je da je zajednički stav da monografija treba da, kako rekao, “ugleda svjetlost dana, kako bi javnost, a posebno mladi naraštaji znali kako se branila Majevica”.

- U monografiji će biti podaci o protjeranom stanovništvu sa područja Majevice, o spaljenim srpskim selima i crkvama, o poubijanim civilima koje su počinile muslimanske snage”, rekao je Cvjetinović.  On je dodao i da će se obratiti Ministarstvu obrazovanja i kulture RS, sa inicijativom da škole dovode djecu na obilježavanje značajnih datuma iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata, kako bi djeca znala ko je stvarao Republiku Srpsku.

Aleksa Lazarević iz Udruženja veterana Tobutski Sokolovi Lopare, govorio je o aktuelnoj situcaji na Kosovu uz konstataciju da je srpski narod na Kosovu bez zaštite.
- Dešavanja na Kosovu se reflektuju i na Republiku Srpsku, jer strane sile žele prikazati srpski narod kao agresorski, što nije tačno”, rekao je Lazarević.

U ime Udruženja veterana Mandini Lavovi Ugljevik, Jovica Arsenović govorio je boračkom dodatku, koji je, kako je rekao, “pokrenut sa mrtve tačke”.
- Pozivam sve borce Republike Srpske da se prijave, a nadam se da će vremenom taj benefit da raste. Takođe, zalagaćemo se da sva boračka udruženja uđu u lokalne budžete i da se budžet za borce poveća”, rekao je Arsenović. 

 
Semberija info