Zahtjev za borački dodatak u Republici Srpskoj mogu da podnesu borci svih kategorija :: Semberija INFO ::

 

Zahtjev za borački dodatak u Republici Srpskoj mogu da podnesu borci svih kategorija


Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o izmjenama Uredbe o boračkom dodatku, prema kojoj zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak mogu da podnesu borci svih kategorija, ukoliko im je rješenjem o kategorizaciji utvrđeno angažovanje u zoni borbenih dejstava.

Iznos mjesečnog boračkog dodatka utvrđuje se množenjem broja mjeseci provedenih u zoni borbenih dejstava sa osnovicom za obračun mjesečnog boračkog dodatka koja, za 2023. godinu, iznosi 2,20 KM.

Pravo na mjesečni borački dodatak priznaje se od 1. oktobra 2023. godine, ukoliko je zahtjev za priznavanje prava na mjesečni borački dodatak podnesen u mjesecu septembru 2023. godine. 

U pogledu početka priznavanje prava na mjesečni borački dodatak po zahtjevima koji se podnesu u narednom periodu, prava na mjesečna primanja pripadaju od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva.

Korisnici mjesečnog boračkog dodatka koji su ostvarili pravo na mjesečni borački dodatak prije donošenja ove Uredbe, ne podnose novi zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak jer su već stekli to pravo.

Nakon stupanja na snagu ove Uredbe, pravo na mjesečni borački dodatak mogu ostvariti i korisnici invalidskih penzija kod kojih je uzrok invalidnosti vršenje vojne dužnosti u okolnostima oružanih sukoba, koji nisu imali pravni osnov, odnosno mogućnost da ostvare to pravo.              

Vlada je donijela i Odluku o prestanku važenja Odluke o isplati mjesečnog novčanog primanja socijalno ugroženim nezaposlenim borcima od prve do pete kategorije.

Zbog obezbjeđivanja prava na mjesečni borački dodatak, prestaje isplata mjesečnog novčanog primanja socijalno ugroženim nezaposlenim  borcima od prve do pete kategorije kategorije, koje je uspostavljeno odlukom Vlade Republike Srpske, koja prestaje da važi.

Isplata mjesečnog novčanog primanja je izvršena zaključno za mjesec septembar 2023. godine, a svi borci kojima je vršena isplata tog primanja, imaju mogućnost da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak.


BHRT