Borel: EU odaje počast različitostima


Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Žozep Borel izjavio je da EU odaje počast bogatstvu ljudske različitosti i pravu svake osobe da se ponosi time ko je, da utvrdi sopstveni identitet i da voli osobu po svom izboru.

“Neprihvatljivo je da se ljudska prava i dalje krše i zloupotrebljavaju u svim dijelovima svijeta, bez ikakve odgovornosti, na osnovu percipirane ili stvarne seksualne orijentacije ili rodnog identiteta“, izjavio je Žozep Borel.

On je naveo da se LGBTI osobe suočavaju s posebnim izazovima kao i sa stigmom, marginalizacijom i ograničenjima u pristupu zdravstvenim uslugama zbog diskriminatornih zakona i negativnih stvova društva, čak i u vrijeme pandemije korona virusa. 

“LGBTI osobe ujedno su žrtve nasilja i zlostavljanja, a broj slučajeva nasilja u porodici naglo je porastao tokom izolacije. Sada je više nego ikada vrijeme da međunarodna zajednica potvrdi svoje obaveze u borbi protiv svih oblika nasilja, diskriminacije, govora mržnje i zločina iz mržnje usmjerenih protiv LGBTI osoba na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili na bilo kog drugog razloga“, rekao je Borel. 

Prema njegovim riječima, EU je odlučna u svojoj namjeri da se bori protiv nekažnjavanja kršenja ljudskih prava, diskriminacije i zlostavljanja LGBTI osoba u cijelom svijetu, te s tim ciljem pokrenula je novu strategiju Evropske komisije za ravnopravnost LGBTI osoba.

“Evropska unija podsjeća na to da su sva ljudska prava univerzalna, nedjeljiva, međuzavisna i međusobno povezana. To se ne smije zaboraviti u ovo vrijeme globalne krize, kao ni pri normalizaciji stanja nakon krize. Obavezujemo se da osiguramo da se našim odgovorom poštuju dostojanstvo i ljudska prava svih ljudi bez bilo kog oblika diskriminacije, te pozivamo sve vlade širom svijeta da učine isto. Niko ne bi smio biti zapostavljen i nijedno ljudsko pravo ne bi smjelo biti zanemareno, kaže Borel.

Semberija info - M. Rešidović